Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Zbytkový energetický mix

Zbytkový energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavateli elektřiny pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle Vyhlášky o vyúčtování dodávek č. 207/2021 Sb. (§ 6 odst. 4 písm. a, § 7 odst. 4 písm. a nebo § 9 odst. 5) pro tu část dodávky elektřiny svým zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu v souladu s příslušnými právními předpisy a s Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku.

Podíl vybraného zdroje energie v tomto mixu může dodavatel elektřiny na vyúčtování zákazníkovi navýšit pouze, pokud může danou dodávku elektřiny podložit uplatněnými zárukami původu ve prospěch tohoto zákazníka nebo skupiny zákazníků.

Pro účely stanovení Zbytkového energetického mixu je používána Metodika pro stanovení národního energetického mixu, která byla vytvořena v rámci projektu Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS) zajištěném Evropskou komisí prostřednictvím programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Dokument je dostupný na webové stránce evropské asociace vydavatelů záruk původu Association of Issuing Bodies (AIB).

 

Zdroje energie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Obnovitelné zdroje - Celkem 10,95% 11,77% 10,11% 7,60%  6,17% 3,90% 6,75% 5,56% 5,4558% 6,40%
   - Sluneční 2,63% 2,88% 2,77% 2,14%  2,07% 1,66% 2,27% 1,65% 1,4696% 1,62%
   - Větrné 0,57% 0,71% 0,63% 0,45%  0,22% 0,00% 0,43% 0,00% 0,0112% 0,30%
   - Vodní 2,56% 2,67% 1,15% 1,43%  0,77% 0,44% 0,65% 0,61% 0,6266% 0,96%
   - Geotermální 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0001% 0,00%
   - Biomasa 2,19% 2,34% 5,57% 3,58%  3,11% 1,81% 3,40% 3,31% 3,3385% 3,52%
   - Ostatní 2,99% 3,17% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0098% 0,00%
Fosilní zdroje - Celkem 52,77% 55,10% 59,53% 57,40%  56,95% 57,01% 52,50% 54,03% 53,5965% 50,78%
   - Hnědé a černé uhlí 47,05% 48,46% 50,88% 49,15%  48,81% 49,02% 42,66% 43,89% 47,5009% 44,69%
   - Zemní plyn 5,52% 6,41% 8,40% 5,45%  5,80% 7,74% 9,61% 9,89% 5,8610% 5,79%
   - Ropa a ropné produkty 0,06% 0,05% 0,05% 0,06%  0,04% 0,15% 0,11% 0,12% 0,1082% 0,14%
   - Druhotné zdroje 0,14% 0,18% 0,20% 2,73%  2,30% 0,10% 0,12% 0,12% 0,1264% 0,16%
Jaderné zdroje - Celkem 36,28% 33,13% 30,36% 35,01%  36,88% 39,09% 40,75% 40,41% 40,9477% 42,82%