Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Kompenzace nepřímých nákladů (CO2)

Na základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, § 11, odst. 4, operátor trhu zveřejňuje celkovou výši finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „kompenzace“) a to ve členění podle jednotlivých odvětví.


Za rok 2022, které byly vyplaceny v roce 2023:

Odvětví Výše kompenzace v Kč
Odlévání železa 9 554 426,77
Rohože ze skleněných vláken 7 083 244,00
Výroba a hutní zpracování hliníku 91 616 756,00
Výroba buničiny 100 571 442,33
Výroba jiných základních anorganických chemických látek 161 423 840,30
Výroba papíru a lepenky 66 234 406,00
Výroba papíru a lepenky, Výroba buničiny 238 277 922,47
Výroba rafinovaných ropných produktů 8 098 656,00
Výroba rafinovaných ropných produktů, Výroba vodíku, Výroba jiných základních anorganických chemických látek 214 350 628,30
Výroba surového železa, oceli a feroslitin 316 899 622,47
Celkem 1 214 110 944,64

Za rok 2021, které byly vyplaceny v roce 2022:

Odvětví Výše kompenzace v Kč
Odlévání železa 4 807 769,00
Rohože ze skleněných vláken 3 328 708,00
Výroba a hutní zpracování hliníku 45 589 785,83
Výroba a hutní zpracování mědi 5 427 194,00
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 1 481 450,00
Výroba jiných základních anorganických chemických látek 113 877 201,81
Výroba papíru a lepenky 33 190 624,00
Výroba papíru a lepenky, Výroba buničiny 154 317 807,00
Výroba rafinovaných ropných produktů 7 110 820,00
Výroba rafinovaných ropných produktů, Výroba vodíku, Výroba jiných základních anorganických chemických látek 99 718 179,00
Výroba surového železa, oceli a ferroslitin 302 264 329,75
Výroba vodíku 1 327 415,00
Celkem 772 441 283,39

Za rok 2020, které byly vyplaceny v roce 2021:

Odvětví Výše kompenzace v Kč
Výroba bezešvých trubek 3 654 596,00
Výroba hliníku 57 670 930,00
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 16 776 432,48
Výroba chemických vláken 19 638 049,00
Výroba jiných organických látek 155 860 851,00
Výroba ostatních anorganických chemických  látek 126 481 350,56
Výroba papíru a lepenky 188 536 873,50
Výroba surového železa, oceli a ferroslitin 496 156 110,30
Celkem 1 064 775 192,84