Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Kompenzace nepřímých nákladů (CO2)

Na základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, § 11, odst. 4, operátor trhu zveřejňuje celkovou výši finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „kompenzace“), za rok 2020, které byly vyplaceny v roce 2021, a to ve členění podle jednotlivých odvětví:

 

Odvětví Výše kompenzace v Kč
Výroba bezešvých trubek 3 654 596,00
Výroba hliníku 57 670 930,00
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 16 776 432,48
Výroba chemických vláken 19 638 049,00
Výroba jiných organických látek 155 860 851,00
Výroba ostatních anorganických chemických  látek 126 481 350,56
Výroba papíru a lepenky 188 536 873,50
Výroba surového železa, oceli a feroslitin 496 156 110,30
Celkem 1 064 775 192,84