Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.12.2020 49 501,939 -27 853,004 501,150 -10 652,023 0,01 0,01
02.12.2020 63 410,694 -16 361,933 49,389 -16 271,521 0,01 10,00
03.12.2020 56 361,384 -20 005,351 106,618 -14 067,008 0,01 4,00
04.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
05.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
06.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
07.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
08.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
09.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
10.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
11.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
12.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
13.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
14.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
15.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
16.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
17.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
18.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
19.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.12.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 03.12.2020

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 106,6180   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 03.12.2020

Marginální cena záporné flexibility 4,00   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -14 067,0080   MWh