Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.07.2022 39 398,681 -18 573,149 9 845,377 -3 607,740 0,01 0,01
02.07.2022 30 828,712 -26 942,644 10 389,002 -957,562 0,01 0,01
03.07.2022 23 140,883 -34 587,055 11 155,885 -538,577 0,10 0,01
04.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
05.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
06.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
07.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
08.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
09.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
10.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
11.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
12.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
13.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
14.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
15.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
16.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
17.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
18.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
19.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.07.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 03.07.2022

Marginální cena kladné flexibility 0,10   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 155,8850   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 03.07.2022

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -538,5770   MWh