Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Trh s nevyužitou flexibilitou - duben 2019
Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.04.2019 41 568,512 -27 090,789 1 894,290 -8 961,487 0,01 0,10
02.04.2019 29 233,498 -47 923,948 8 388,819 -4 621,817 0,10 0,01
03.04.2019 78 803,477 -44 305,116 1 707,063 -2 531,361 0,01 0,01
04.04.2019 55 734,787 -20 761,909 397,451 -15 789,863 0,01 1,00
05.04.2019 52 464,826 -31 447,394 1 109,675 -9 891,565 0,01 0,01
06.04.2019 40 397,601 -27 652,764 662,792 -9 153,574 0,01 0,10
07.04.2019 32 154,088 -35 590,261 2 303,514 -3 903,502 0,01 0,01
08.04.2019 35 923,468 -36 989,425 1 593,088 -6 568,928 0,01 0,01
09.04.2019 39 059,034 -32 118,190 1 652,148 -6 269,374 0,01 0,05
10.04.2019 52 220,233 -17 894,733 704,313 -5 740,551 0,01 25,00
11.04.2019 50 122,926 -14 808,011 308,180 -4 878,422 0,01 0,05
12.04.2019 69 594,986 -8 398,140 0,001 -7 969,374 0,01 16,00
13.04.2019 52 684,781 -16 483,272 89,511 -9 345,993 0,01 2,97
14.04.2019 40 022,904 -23 898,062 512,983 -5 146,681 0,01 0,01
15.04.2019 25 536,687 -39 165,303 259,373 -2 646,111 0,01 0,01
16.04.2019 27 269,043 -42 072,645 2 822,018 -6 019,147 0,01 0,01
17.04.2019 52 282,762 -22 683,951 1 112,272 -13 989,320 0,01 1,47
18.04.2019 51 394,956 -27 896,389 2 552,989 -17 837,706 0,01 1,50
19.04.2019 20 423,140 -49 053,853 7 181,464 -3 524,096 0,01 0,01
20.04.2019 10 401,990 -56 385,757 4 837,120 -441,765 1,00 0,01
21.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.04.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 20.04.2019

Marginální cena kladné flexibility 1,00   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 4 837,1200   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 20.04.2019

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -441,7650   MWh