Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Trh s nevyužitou flexibilitou - srpen 2019
Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.08.2019 27 836,276 -38 975,454 5 087,097 -129,540 0,01 0,01
02.08.2019 31 521,027 -35 069,322 1 988,706 -1 002,579 0,01 0,01
03.08.2019 32 209,944 -35 961,629 4 499,213 -171,594 0,01 0,01
04.08.2019 30 763,222 -43 660,157 4 372,558 -3 007,270 0,01 0,01
05.08.2019 32 795,959 -37 504,082 3 719,606 -2 618,106 0,01 0,01
06.08.2019 29 799,692 -40 842,422 6 681,276 -2 413,930 0,01 0,01
07.08.2019 31 952,561 -40 027,098 7 415,533 -1 686,416 0,01 0,01
08.08.2019 32 545,381 -41 803,049 12 927,066 -488,932 0,10 0,01
09.08.2019 37 061,401 -43 010,297 15 778,245 0,000 4,95 -
10.08.2019 32 691,399 -47 057,837 15 126,433 -3 659,147 2,00 0,01
11.08.2019 28 334,657 -55 807,956 20 870,418 -3 903,995 1,37 0,01
12.08.2019 29 990,718 -56 325,604 18 182,842 -1 175,045 1,00 0,01
13.08.2019 31 899,377 -41 058,977 9 002,190 -548,730 0,10 0,01
14.08.2019 43 997,585 -31 570,542 6 663,387 -7 377,433 0,01 0,01
15.08.2019 44 489,834 -32 864,468 6 621,059 -10 134,961 0,01 0,05
16.08.2019 50 821,447 -28 334,838 7 110,939 -11 332,800 0,01 0,10
17.08.2019 39 135,302 -39 717,702 7 904,028 -10 613,769 0,01 0,01
18.08.2019 24 813,860 -52 105,301 13 125,564 -4 007,119 0,97 0,01
19.08.2019 38 302,281 -39 684,603 9 677,644 -7 470,578 0,10 0,01
20.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.08.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 19.08.2019

Marginální cena kladné flexibility 0,10   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 9 677,6440   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 19.08.2019

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 470,5780   MWh