Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Trh s nevyužitou flexibilitou - prosinec 2018
Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.12.2018 66 507,566 -23 458,674 216,302 -14 031,514 0,01 1,00
02.12.2018 50 577,796 -46 377,836 18 426,808 -4 750,212 0,10 0,01
03.12.2018 52 214,267 -40 717,284 620,213 -4 599,183 0,01 0,01
04.12.2018 55 650,987 -27 029,767 2 757,353 -3 927,186 0,01 0,01
05.12.2018 53 233,631 -32 376,335 1 166,584 -8 062,877 0,01 0,01
06.12.2018 46 069,206 -40 505,650 592,136 -8 190,556 0,01 0,01
07.12.2018 34 828,967 -49 656,914 1 852,230 -6 587,336 0,01 0,01
08.12.2018 30 550,121 -66 335,859 18 398,825 -4 429,618 1,00 0,01
09.12.2018 21 040,287 -99 631,511 20 975,169 -1 666,745 30,00 0,01
10.12.2018 36 865,120 -57 641,927 8 323,483 -2 889,971 0,10 0,01
11.12.2018 55 171,401 -43 154,893 4 555,137 -16 489,306 0,01 0,10
12.12.2018 51 717,142 -41 849,993 4 112,576 -3 643,121 0,01 0,01
13.12.2018 49 491,216 -47 086,129 4 551,622 -15 300,662 0,01 0,10
14.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
15.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
16.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
17.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
18.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
19.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.12.2018 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 13.12.2018

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 4 551,6220   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 13.12.2018

Marginální cena záporné flexibility 0,10   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -15 300,6620   MWh