Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Trh s nevyužitou flexibilitou - únor 2019
Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.02.2019 34 182,418 -33 793,787 1 129,648 -4 440,379 0,01 0,01
02.02.2019 24 633,653 -46 455,956 6 573,143 -2 185,508 0,10 0,01
03.02.2019 24 078,457 -47 471,018 13 507,263 -4,293 0,50 0,01
04.02.2019 26 825,379 -42 865,709 6 594,063 -1 275,453 0,05 0,01
05.02.2019 29 910,812 -57 053,648 16 392,020 -9 061,432 4,95 0,01
06.02.2019 36 441,457 -39 891,645 9 037,375 -7 482,265 0,10 0,10
07.02.2019 44 349,752 -25 589,721 2 211,903 -7 749,304 0,01 0,10
08.02.2019 54 201,566 -21 776,004 2 759,056 -11 825,530 0,01 15,00
09.02.2019 38 006,646 -36 179,918 4 504,128 -10 965,163 0,01 0,95
10.02.2019 39 371,006 -40 122,605 5 603,421 -13 269,381 0,01 0,10
11.02.2019 51 366,733 -25 372,976 2 118,267 -14 785,114 0,01 0,97
12.02.2019 44 230,862 -22 647,374 2 890,681 -4 253,420 0,01 0,01
13.02.2019 42 373,433 -31 240,522 901,358 -12 249,978 0,01 0,10
14.02.2019 40 025,917 -32 795,094 13 534,423 -6 057,936 2,00 0,01
15.02.2019 30 426,374 -34 492,654 1 319,753 -3 492,258 0,01 0,01
16.02.2019 22 903,580 -44 492,298 7 860,474 -1 634,675 0,10 0,01
17.02.2019 27 929,677 -41 793,123 8 720,126 -2 649,983 0,10 0,01
18.02.2019 17 642,835 -51 299,608 6 882,696 -1 906,577 0,10 0,01
19.02.2019 26 846,316 -48 213,090 13 481,834 -3 501,759 0,97 0,01
20.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.02.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 19.02.2019

Marginální cena kladné flexibility 0,97   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 13 481,8340   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 19.02.2019

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 501,7590   MWh