Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Trh s nevyužitou flexibilitou - červen 2019
Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.06.2019 37 354,377 -35 298,153 1 679,933 -4 185,955 0,01 0,01
02.06.2019 24 206,159 -38 485,493 2 326,451 -2 118,383 0,01 0,01
03.06.2019 22 143,216 -65 149,762 19 744,217 -1 559,974 10,00 0,01
04.06.2019 32 761,131 -49 361,050 13 884,094 -8 362,547 1,97 0,01
05.06.2019 34 327,099 -46 874,020 14 317,175 -7 282,163 0,95 0,01
06.06.2019 38 098,692 -39 051,124 1 130,438 -8 004,420 0,01 0,01
07.06.2019 51 499,038 -25 128,545 913,318 -14 976,014 0,01 1,97
08.06.2019 30 491,597 -35 083,068 1 928,916 -5 892,506 0,01 0,01
09.06.2019 26 180,505 -39 417,607 2 827,224 -1 481,109 0,01 0,01
10.06.2019 27 128,143 -47 242,146 12 999,829 -888,648 7,00 0,01
11.06.2019 34 628,911 -40 680,143 1 890,763 -1 925,761 0,01 0,01
12.06.2019 36 120,107 -33 244,163 4 348,598 -1 791,841 0,01 0,01
13.06.2019 50 384,448 -28 344,303 1 958,851 -16 281,729 0,01 0,97
14.06.2019 46 723,590 -27 361,781 3 433,023 -10 184,249 0,01 0,10
15.06.2019 62 857,713 -28 498,850 7 624,943 -6 064,121 0,01 0,01
16.06.2019 40 222,861 -32 348,942 2 288,264 -4 139,055 0,01 0,01
17.06.2019 50 198,947 -30 643,948 2 938,493 -10 547,256 0,01 0,97
18.06.2019 56 116,526 -24 168,452 1 940,506 -17 451,440 0,01 2,97
19.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.06.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 18.06.2019

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 1 940,5060   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 18.06.2019

Marginální cena záporné flexibility 2,97   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -17 451,4400   MWh