Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.02.2024 30 726,669 -27 793,455 499,721 -7 612,920 0,01 0,10
02.02.2024 21 982,645 -34 606,341 6 576,460 -2 451,611 0,01 0,01
03.02.2024 13 643,538 -42 934,016 9 197,453 -680,640 14,97 0,01
04.02.2024 2 395,757 -54 195,067 2 369,990 -516,896 0,90 0,01
05.02.2024 20 436,105 -36 203,507 14 495,387 -4 359,546 9,97 0,01
06.02.2024 35 292,581 -21 362,121 11 314,826 -4 410,703 0,97 0,01
07.02.2024 49 967,036 -8 549,086 189,803 -7 432,463 0,01 5,00
08.02.2024 44 377,798 -14 201,306 312,124 -8 590,408 0,01 1,00
09.02.2024 24 815,129 -31 801,793 5 075,553 -2 187,387 0,01 0,01
10.02.2024 13 065,950 -43 505,058 3 850,443 -1 053,248 0,10 0,01
11.02.2024 21 223,838 -35 299,888 8 397,445 -318,904 4,97 0,01
12.02.2024 20 381,757 -36 167,459 12 314,855 -429,104 10,00 0,01
13.02.2024 34 344,815 -22 241,651 928,757 -2 683,428 0,01 0,01
14.02.2024 32 847,836 -23 739,674 2 511,886 -1 216,732 0,01 0,01
15.02.2024 23 352,024 -33 228,138 10 227,510 -404,247 0,10 0,01
16.02.2024 19 364,051 -37 218,667 11 184,082 -441,167 0,97 0,01
17.02.2024 20 064,623 -36 541,187 9 737,740 -450,798 0,30 0,01
18.02.2024 22 207,998 -34 435,182 9 539,292 -1 429,276 0,10 0,01
19.02.2024 33 541,759 -23 076,741 8 496,509 -3 835,308 0,01 0,01
20.02.2024 36 543,865 -20 036,627 9 400,545 -4 665,387 0,01 0,10
21.02.2024 23 694,582 -32 927,602 2 456,240 -4 515,249 0,01 0,01
22.02.2024 26 853,605 -29 745,975 1 098,684 -119,120 0,01 0,01
23.02.2024 37 041,465 -19 549,063 949,264 -4 351,294 0,01 0,01
24.02.2024 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.02.2024 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.02.2024 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.02.2024 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.02.2024 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.02.2024 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 23.02.2024

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 949,2640   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 23.02.2024

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -4 351,2940   MWh