Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.07.2020 63 923,995 -30 501,003 1 531,815 -26 684,645 0,01 2,97
02.07.2020 56 816,161 -25 813,318 1 602,574 -18 830,721 0,01 3,00
03.07.2020 76 203,986 -18 372,335 1 327,575 -13 910,685 0,01 3,00
04.07.2020 54 926,594 -29 564,876 2 285,666 -18 494,933 0,01 1,00
05.07.2020 24 540,924 -50 595,154 10 330,566 -3 100,282 0,10 0,01
06.07.2020 40 034,664 -39 966,126 4 604,217 -11 943,321 0,01 0,01
07.07.2020 36 363,009 -33 851,389 3 355,225 -6 171,512 0,01 0,01
08.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
09.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
10.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
11.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
12.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
13.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
14.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
15.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
16.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
17.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
18.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
19.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.07.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 07.07.2020

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 3 355,2250   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 07.07.2020

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -6 171,5120   MWh