Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.07.2021 47 979,216 -29 985,554 820,482 -14 137,387 0,01 0,10
02.07.2021 46 781,793 -28 110,413 1 815,875 -10 683,108 0,01 0,01
03.07.2021 33 690,976 -41 161,623 6 613,916 -6 446,027 0,01 0,01
04.07.2021 23 870,804 -68 232,637 14 986,971 -4 077,743 2,00 0,01
05.07.2021 25 459,737 -64 900,472 14 158,269 -1 789,197 15,00 0,01
06.07.2021 25 631,991 -60 228,137 21 633,516 -1 447,642 2,00 0,01
07.07.2021 46 087,620 -46 437,042 161,647 -15 044,461 0,01 0,10
08.07.2021 45 756,893 -33 502,490 1 595,327 -2 162,958 0,01 0,01
09.07.2021 34 157,139 -35 992,315 6 863,785 -2 161,904 0,01 0,01
10.07.2021 27 457,426 -47 043,625 10 710,945 -2 657,494 0,01 0,01
11.07.2021 30 388,583 -62 436,015 20 110,235 -9 970,663 12,00 0,01
12.07.2021 38 513,512 -42 435,703 8 082,962 -11 922,018 0,01 0,97
13.07.2021 45 559,572 -30 197,786 2 524,778 -12 185,145 0,01 0,97
14.07.2021 52 875,845 -27 817,718 921,891 -17 291,808 0,01 1,97
15.07.2021 40 899,061 -31 078,960 2 109,140 -8 018,905 0,01 0,01
16.07.2021 58 246,555 -31 605,361 1 346,270 -18 788,040 0,01 1,00
17.07.2021 25 202,816 -51 564,095 7 889,822 -7 878,389 0,01 0,01
18.07.2021 22 193,312 -69 006,463 13 112,725 -837,858 2,00 0,01
19.07.2021 29 985,955 -51 485,329 5 003,435 -10 942,680 0,01 0,01
20.07.2021 36 999,480 -38 051,482 5 349,102 -6 063,973 0,01 0,01
21.07.2021 42 208,347 -31 548,098 1 895,760 -10 646,019 0,01 0,01
22.07.2021 52 396,520 -20 275,638 1 187,104 -9 911,539 0,01 0,01
23.07.2021 48 674,715 -20 047,124 887,372 -6 810,029 0,01 0,01
24.07.2021 31 616,173 -42 579,511 3 420,732 -2 406,599 0,01 0,01
25.07.2021 30 355,083 -61 328,833 14 300,578 -1 220,247 1,00 0,01
26.07.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.07.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.07.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.07.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.07.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.07.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 25.07.2021

Marginální cena kladné flexibility 1,00   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 14 300,5780   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 25.07.2021

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -1 220,2470   MWh