Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Trh s nevyužitou flexibilitou - prosinec 2019
Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.12.2019 47 697,091 -38 979,851 6 739,330 -19 424,872 0,01 0,10
02.12.2019 49 776,868 -43 803,332 7 411,650 -22 348,569 0,01 0,10
03.12.2019 22 819,451 -55 053,084 4 981,802 -6 973,480 0,10 0,01
04.12.2019 18 590,141 -59 531,264 13 048,879 -2 313,227 3,00 0,01
05.12.2019 59 554,436 -25 057,237 4 647,132 -19 405,232 0,01 1,00
06.12.2019 72 124,311 -23 991,640 2 987,345 -19 767,637 0,01 15,00
07.12.2019 41 338,075 -42 129,634 11 258,235 -7 466,994 0,01 0,01
08.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
09.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
10.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
11.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
12.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
13.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
14.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
15.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
16.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
17.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
18.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
19.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.12.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 07.12.2019

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 258,2350   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 07.12.2019

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 466,9940   MWh