Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.02.2021 60 328,676 -30 555,354 513,747 -16 200,858 0,01 10,00
02.02.2021 54 312,836 -25 635,949 7 105,319 -7 755,177 0,01 0,10
03.02.2021 46 315,052 -24 502,049 5 101,113 -7 108,354 0,01 0,10
04.02.2021 45 513,050 -22 345,676 1 210,991 -965,043 0,01 0,01
05.02.2021 41 876,373 -26 174,523 1 994,842 -4,267 0,01 0,01
06.02.2021 19 299,569 -47 504,315 7 059,281 -59,129 0,01 0,01
07.02.2021 35 047,229 -40 787,478 11 323,950 -6 966,585 0,01 0,01
08.02.2021 49 386,245 -30 006,727 5 623,133 -8 492,822 0,01 0,01
09.02.2021 48 215,689 -36 466,773 9 640,340 -11 945,313 0,01 0,01
10.02.2021 61 435,077 -29 334,150 3 304,459 -22 393,728 0,01 1,00
11.02.2021 63 515,157 -27 087,581 1 109,852 -19 940,773 0,01 12,60
12.02.2021 67 149,376 -20 582,943 185,418 -17 569,579 0,01 9,97
13.02.2021 53 629,958 -23 051,899 1 645,357 -11 866,065 0,01 0,10
14.02.2021 43 320,200 -49 246,618 4 991,021 -6 805,288 0,01 0,01
15.02.2021 59 004,162 -17 661,740 220,738 -12 410,385 0,01 0,10
16.02.2021 65 284,815 -16 855,855 414,870 -8 860,868 0,01 10,00
17.02.2021 48 058,044 -30 837,639 1 586,095 -11 095,285 0,01 0,10
18.02.2021 24 276,983 -45 803,195 5 413,699 -2 984,175 0,01 0,01
19.02.2021 33 424,722 -40 906,712 8 612,702 -4 719,550 0,01 0,01
20.02.2021 30 076,048 -50 400,131 18 119,768 -1 631,635 0,10 0,01
21.02.2021 47 654,120 -56 215,337 32 431,948 -6 905,792 0,97 0,10
22.02.2021 54 086,727 -36 207,370 19 291,927 -10 034,681 0,01 0,50
23.02.2021 69 826,292 -27 270,821 16 039,510 -15 671,484 0,01 3,00
24.02.2021 45 525,406 -34 632,166 11 683,057 -7 605,208 0,01 0,01
25.02.2021 23 843,035 -50 254,836 10 239,512 -2 804,217 0,01 0,01
26.02.2021 21 109,416 -57 049,488 11 555,679 -5 635,260 0,10 0,01
27.02.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.02.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 26.02.2021

Marginální cena kladné flexibility 0,10   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 555,6790   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 26.02.2021

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 635,2600   MWh