Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.11.2022 38 300,147 -20 725,645 31 387,649 -1 807,496 350,00 0,01
02.11.2022 33 872,615 -26 524,563 5 414,961 -2 598,391 0,01 0,01
03.11.2022 32 785,834 -27 525,722 149,990 -9 447,968 0,01 0,01
04.11.2022 34 378,168 -25 881,144 1 665,518 -14 772,042 0,01 14,97
05.11.2022 21 480,663 -37 246,729 1 953,001 -8 463,207 0,01 0,01
06.11.2022 18 970,088 -39 326,654 8 658,429 -4 432,104 2,97 0,01
07.11.2022 20 109,832 -38 309,204 13 208,686 -716,412 20,00 0,01
08.11.2022 21 947,126 -38 404,324 4 232,439 -373,319 0,01 0,01
09.11.2022 27 762,066 -30 610,442 11 229,057 -2 459,888 0,50 0,01
10.11.2022 32 887,862 -25 502,586 6 129,388 -1 214,396 0,01 0,01
11.11.2022 37 201,364 -21 069,390 4 957,284 -2 531,681 0,01 0,01
12.11.2022 32 875,287 -26 646,355 5 234,401 -738,747 0,01 0,01
13.11.2022 35 614,585 -22 870,507 13 405,119 -1 043,637 0,10 0,01
14.11.2022 41 846,473 -18 533,469 2 502,375 -2 902,449 0,01 0,01
15.11.2022 35 077,304 -23 445,144 29,349 -1 956,661 0,01 0,01
16.11.2022 31 460,211 -26 977,033 2 723,884 -1 810,429 0,01 0,01
17.11.2022 16 720,124 -41 680,396 10 446,233 -1 001,799 4,97 0,01
18.11.2022 23 568,927 -34 828,183 10 949,830 -2 001,243 0,01 0,01
19.11.2022 29 645,671 -28 761,517 11 762,993 -5 070,369 0,01 0,02
20.11.2022 31 161,775 -27 233,589 12 943,392 -4 986,120 0,01 0,01
21.11.2022 43 802,058 -16 301,300 421,832 -11 894,414 0,01 10,00
22.11.2022 39 599,241 -18 691,621 3 461,180 -4 217,250 0,01 0,01
23.11.2022 31 572,202 -26 751,656 8 317,478 -7 414,387 0,01 0,01
24.11.2022 23 220,786 -36 769,340 2 143,189 -7 595,353 0,01 0,01
25.11.2022 21 332,720 -38 925,020 2 458,775 -4 268,287 0,01 0,01
26.11.2022 11 891,144 -46 480,618 8 418,580 -2 721,561 39,00 0,01
27.11.2022 23 091,365 -35 371,657 14 252,135 -2 473,624 41,00 0,01
28.11.2022 28 652,479 -31 940,777 3 357,492 -1 686,898 0,01 0,01
29.11.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.11.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 28.11.2022

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 3 357,4920   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 28.11.2022

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -1 686,8980   MWh