Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.09.2020 41 012,984 -31 346,757 6 218,746 -5 519,491 0,01 0,01
02.09.2020 53 238,434 -24 307,594 6 898,060 -7 723,155 0,01 0,01
03.09.2020 52 001,029 -21 282,499 3 583,512 -2 525,702 0,01 0,01
04.09.2020 39 402,161 -28 298,338 4 987,520 -3 183,349 0,01 0,01
05.09.2020 25 761,015 -42 612,627 7 317,729 -2 304,991 0,01 0,01
06.09.2020 17 525,953 -54 303,926 9 104,734 -1 960,160 0,10 0,01
07.09.2020 24 672,184 -49 785,177 11 109,238 -4 349,604 0,10 0,01
08.09.2020 26 635,072 -44 263,932 8 976,038 -2 818,087 0,01 0,01
09.09.2020 30 520,408 -39 557,353 7 343,060 -4 358,486 0,01 0,01
10.09.2020 35 233,538 -36 131,751 8 010,711 -5 232,848 0,01 0,01
11.09.2020 35 710,457 -35 814,089 9 971,190 -3 402,145 0,01 0,01
12.09.2020 23 514,386 -58 858,085 12 780,070 -487,825 0,97 0,01
13.09.2020 15 732,615 -74 538,359 14 235,017 -373,446 15,00 0,01
14.09.2020 21 878,255 -53 730,700 16 290,121 -485,021 4,97 0,01
15.09.2020 17 660,433 -52 437,145 11 007,777 -571,707 1,00 0,01
16.09.2020 15 446,731 -52 464,579 8 805,158 -491,083 0,10 0,01
17.09.2020 28 148,182 -43 383,289 9 526,037 -2 081,686 0,01 0,01
18.09.2020 34 373,806 -39 193,208 10 537,827 -3 111,466 0,97 0,01
19.09.2020 22 266,488 -51 756,838 12 379,005 -1 831,716 0,97 0,01
20.09.2020 19 403,672 -56 291,624 12 533,443 -927,000 0,90 0,01
21.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.09.2020 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 20.09.2020

Marginální cena kladné flexibility 0,90   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 12 533,4430   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 20.09.2020

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -927,0000   MWh