Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.09.2023 31 248,507 -27 322,439 531,935 -510,204 0,01 0,01
02.09.2023 28 207,505 -29 705,619 4 079,549 -2 552,767 0,01 0,01
03.09.2023 29 322,923 -27 959,181 447,278 -3 235,603 0,01 0,01
04.09.2023 31 104,835 -27 258,829 6 477,363 -6 186,221 0,01 0,01
05.09.2023 31 131,110 -28 062,584 7 919,928 -3 889,657 0,01 0,01
06.09.2023 31 541,088 -27 042,976 4 325,056 -7 319,320 0,01 0,01
07.09.2023 33 417,152 -25 121,032 796,770 -110,306 0,01 0,01
08.09.2023 29 154,984 -29 479,984 4 816,095 -2 058,423 0,01 0,01
09.09.2023 26 527,843 -31 325,737 9 686,340 -3 660,418 0,10 0,01
10.09.2023 25 721,436 -32 216,814 13 014,826 -4 870,012 0,10 0,01
11.09.2023 31 104,493 -27 682,125 1 642,582 -13 466,619 0,01 0,10
12.09.2023 28 912,398 -29 590,302 1 330,473 -16 900,941 0,01 0,97
13.09.2023 24 968,969 -33 692,647 1 559,731 -14 637,693 0,01 0,97
14.09.2023 28 763,300 -29 679,702 1 771,078 -12 209,193 0,01 0,30
15.09.2023 26 348,835 -32 088,759 1 874,671 -1 781,333 0,01 0,01
16.09.2023 21 533,033 -36 412,485 2 156,211 -7 382,399 0,01 0,01
17.09.2023 18 954,280 -38 032,384 4 249,609 -968,086 0,01 0,01
18.09.2023 19 293,603 -37 638,791 16 199,413 -518,055 17,00 0,01
19.09.2023 27 871,168 -29 079,716 14 800,010 -4 478,831 0,97 0,01
20.09.2023 33 436,780 -24 310,496 7 329,013 -6 778,417 0,01 0,01
21.09.2023 38 986,060 -19 083,320 4 303,323 -4 966,186 0,01 0,01
22.09.2023 39 654,098 -18 878,364 4 009,083 -8 206,495 0,01 0,10
23.09.2023 25 116,501 -31 931,267 5 555,743 -7 786,297 0,01 0,01
24.09.2023 19 498,819 -37 620,187 15 402,181 -6,061 20,00 0,01
25.09.2023 24 010,704 -34 172,220 2 624,324 -5 444,505 0,01 0,01
26.09.2023 31 893,996 -26 841,040 2 536,323 -11 551,457 0,01 0,20
27.09.2023 33 553,684 -25 218,308 1 997,969 -31,877 0,01 0,01
28.09.2023 31 336,937 -26 721,529 2 463,919 -7 582,001 0,01 0,01
29.09.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.09.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 28.09.2023

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 463,9190   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 28.09.2023

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 582,0010   MWh