Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.03.2023 20 652,697 -38 804,469 4 063,430 -13 431,826 0,01 1,00
02.03.2023 29 218,414 -30 972,852 1 889,899 -13 573,826 0,01 5,00
03.03.2023 31 833,213 -27 253,569 1 432,580 -7 933,974 0,01 0,01
04.03.2023 35 621,594 -21 543,548 8 557,837 -199,027 0,01 0,01
05.03.2023 46 349,867 -11 884,861 1 513,475 -9 515,450 0,01 5,00
06.03.2023 38 591,129 -20 641,295 1 381,168 -8 178,897 0,01 0,97
07.03.2023 22 379,934 -35 828,010 2 719,897 -4 276,791 0,01 0,01
08.03.2023 27 153,886 -32 101,044 469,445 -5 022,167 0,01 0,01
09.03.2023 20 084,307 -38 953,853 684,400 -6 795,051 0,01 0,01
10.03.2023 20 563,455 -38 273,273 1 511,881 -8 973,226 0,01 0,01
11.03.2023 28 285,177 -28 707,627 1 444,988 -4 602,745 0,01 0,01
12.03.2023 17 639,521 -39 367,527 10 720,344 -1 552,304 19,00 0,01
13.03.2023 26 035,475 -31 070,035 2 611,429 -3 973,574 0,01 0,01
14.03.2023 30 418,465 -26 696,545 7 047,736 -862,240 0,10 0,01
15.03.2023 37 192,685 -19 963,233 9 126,765 -6 963,683 0,01 0,01
16.03.2023 36 034,817 -21 132,235 8 420,877 -5 434,792 0,01 0,01
17.03.2023 28 784,610 -28 436,500 3 978,256 -6 848,206 0,01 0,01
18.03.2023 22 082,041 -36 368,481 2 783,296 -3 261,933 0,01 0,01
19.03.2023 22 709,592 -35 603,390 3 708,677 -2 530,894 0,01 0,01
20.03.2023 20 615,699 -39 002,025 2 938,651 -18 782,794 0,01 0,10
21.03.2023 19 148,731 -40 072,995 2 310,917 -19 407,454 0,01 0,10
22.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.03.2023 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 21.03.2023

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 310,9170   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 21.03.2023

Marginální cena záporné flexibility 0,10   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -19 407,4540   MWh