Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.05.2021 19 698,870 -54 396,351 7 311,948 -5 892,240 2,00 0,01
02.05.2021 42 010,735 -28 009,896 5 867,977 -3 716,125 0,01 0,01
03.05.2021 51 026,518 -30 362,351 9 102,290 -13 475,420 0,01 0,97
04.05.2021 44 342,291 -41 722,716 14 234,788 -12 817,733 0,01 0,01
05.05.2021 52 588,263 -29 251,098 11 255,749 -8 534,524 0,01 0,01
06.05.2021 79 326,618 -23 903,129 130,412 -21 830,763 0,01 9,97
07.05.2021 61 871,585 -32 128,326 179,957 -15 834,871 0,01 4,97
08.05.2021 52 764,831 -28 293,795 544,967 -12 973,933 0,01 0,97
09.05.2021 21 273,334 -60 987,028 5 103,466 -7 057,524 1,00 0,01
10.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
11.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
12.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
13.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
14.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
15.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
16.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
17.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
18.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
19.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
31.05.2021 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 09.05.2021

Marginální cena kladné flexibility 1,00   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 5 103,4660   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 09.05.2021

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 057,5240   MWh