Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Propojení trhů – Vnitrodenní trh

Společnost OTE, a.s., (dále jen 'OTE') spolupracuje jako nominovaný operátor trhu s elektřinou v České republice (Nominated Electricity Market Operator, 'NEMO') s dalšími evropskými operátory trhu ('NEMOs') na implementaci jednotného denního a vnitrodenního trhu s elektřinou v rámci celé Evropy. Implementace jednotného trhu je cílem stanoveným v Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM). Zástupci OTE se tak aktivně podílejí na jednotlivých projektech propojení trhů, tzv. Market Coupling, v oblasti přeshraničního obchodování.

Integrace nebo také propojení denního a vnitrodenního trhu, jak je požadováno nařízením CACM, vede k odstraňování bariér pro přeshraniční obchodování a podporuje jeden ze základních principů, na kterém je evropská spolupráce založena. Jedná se o podmínku zajištění volného pohybu zboží, osob a služeb. Energetický trh, segmentovaný na jednotlivé (ač fyzicky propojené) národní trhy, je neefektivní a obchodování na něm více rizikové, tudíž drahé.

Přestože propojování trhů s elektřinou má především usnadnit obchodování a snížit ztráty z neefektivního využívání přeshraničních kapacit, celkový dopad je mnohem širší. Pro obchodníky usnadňuje vstup na jednotlivé evropské trhy, díky sjednocení obchodních pravidel a rozšíření obchodních příležitostí; pro provozovatele přenosových soustav zvyšuje efektivitu využití přeshraničních profilů. Pro konečného zákazníka pak vytvoření jednotného trhu s elektřinou přináší zvýšení bezpečnosti v zásobování elektřinou a také benefity, které vyplývají z širšího výběru dodavatelů díky vyšší konkurenci na jednotlivých trzích. To v celkovém kontextu vede k tlaku na neregulovanou složku ceny elektřiny, a tedy k levnější energii i pro konečného zákazníka.

Zde jsou uvedeny projekty v rámci sjednocení vnitrodenního trhu, na kterých se OTE podílí: All NEMO Committee, Single Intraday Coupling (SIDC) a implementace vnitrodenních aukcí (IDA).

 

Aktuality z vnitrodenního trhu naleznete zde:

08.04.2024

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – duben 2024 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

05.02.2024

Pozvánka na páté zasedání poradní skupiny pro propojení trhů

15.01.2024

SIDC oznamuje úspěšné spuštění 15minutového zúčtovací periody na hranicích HR-SI a HR-HU (tisková zpráva dostupná pouze v anglickém jazyce)

12.01.2024

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – leden 2024 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

06.10.2023

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – říjen 2023 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

15.09.2023 Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou a provozovatelé přenosových soustav společně zveřejňují zprávu o nákladech denního a vnitrodenního propojení trhů za rok 2022
10.07.2023 Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – červenec 2023 (dostupný pouze v anglickém jazyce)
03.07.2023 Souhrnná zpráva o propojeném denním a vnitrodenním trhu s elektřinou v Evropě za rok 2022
10.04.2023 Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – duben 2023 (dostupný pouze v anglickém jazyce)
05.01.2023 Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu, leden 2023
30.11.2022 SIDC: Úspěšné připojení Slovenska a Řecka do jednotného vnitrodenního trhu s elektřinou
25.11.2022 Ondřej Máca - nový předseda řídícího výboru NEMO IDSC a spolupředsedající výboru MCSC
06.10.2022 Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu, říjen 2022
19.09.2022 Pozvánka: Online prezentace projektu rozšíření jednotného vnitrodenního trhu s elektřinou (tzv. 4. vlna SIDC - LIP 17)
08.02.2022 Posílení spolupráce NEMOs a TSOs v rámci nového Řídícího výboru pro propojení trhů na úrovni denního a vnitrodenního trhu 
07.04.2021 Seminář pro účastníky trhu ke 3. vlně go-live SIDC (Pre-launch event)
20.11.2020 Rok provozu propojeného celoevropského vnitrodenního trhu s elektřinou
09.07.2020 Nový lokální implementační projekt v rámci SIDC
03.07.2020 Trvalý růst zobchodovaného množství elektřiny na vnitrodenním trhu potvrzuje pozitivní vliv jednotného trhu s elektřinou
03.06.2020 Prodloužení doby obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou
02.04.2020 SIDC: Rekordní měsíce a přivítání nových účastníků
01.04.2020 Objem zobchodované elektřiny na vnitrodenním trhu s elektřinou rekordně narůstá. Význam vnitrodenního trhu dále roste.
06.12.2019 Mezinárodní propojení vnitrodenního trhu OTE – první zkušenosti z provozu
28.11.2019 Společnosti účastnící se provozu jednotného propojeného evropského vnitrodenního trhu (SIDC) úspěšně spustily tzv. 2. vlnu lokálních implementačních projektů. Ve všech sedmi zemích, které se minulý týden připojily k SIDC, došlo k významnému nárůstu objemu obchodů. Celoevropské vnitrodenní obchodování je nyní implementováno v 21 zemích propojených prostřednictvím SIDC. Provoz funguje stabilně.
18.11.2019 Projekt evropského propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC) v rámci tzv. druhé vlny lokálních implementačních projektů potvrzuje spuštění provozu dne 19. listopadu 2019. Ke čtrnácti již propojeným zemím Evropské unie se tak přidá dalších sedm zemí.
08.11.2019 Evropské propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC) a Lokální implementační projekty potvrzují spuštění druhé vlny v listopadu 2019
 03.06.2019 Výbor NEMO Committee oznamuje spuštění nové webové stránky a zahájení společné veřejné konzultace ke změnám metodiky algoritmů 
 01.08.2018 Schválení metodiky dle Nařízení CACM 
19.02.2018 Schválení metodik dle Nařízení CACM 
 23.11.2017 Rozhodnutí o návrhu všech nominovaných operátorů trhu (NEMO) ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen pro jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů agenturou ACER 
 14.11.2017 Předložení návrhu změněných podmínek nebo metodik dle Nařízení CACM ke schválení 
26.06.2017 Schválení MCO Plánu