Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

REMIT

Oznamování obchodních dat dle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Nařízení REMIT)

Nařízení REMIT zavádí nové povinnosti pro účastníky velkoobchodního trhu s energiemi, mezi které patří oznamování obchodních dat do evropské databáze spravované Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Agentura ACER). Povinnost oznamovat obchodní data z organizovaných tržních míst platí ode dne 7. října 2015, povinnost oznamovat bilaterální smlouvy uzavřené mimo tržní místa platí ode dne 7. dubna 2016.

V souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení REMIT je od 27. října 2014 OTE, a.s., zaregistrováno jako organizované tržní místo u Agentury ACER.

Podle požadavků vyplývajících z Prováděcího nařízení požádalo OTE, a.s., dne 20. ledna 2015 o certifikaci Registrovaného ohlašovacího mechanismu (RRM – Registered Reporting Mechanism) pro oznamování obchodních dat u Agentury ACER a dále budou zaregistrovány produkty obchodované na OTE organizovaných trzích s elektřinou a plynem. Paralelně probíhají organizační a technické přípravy pro implementaci reportovacího mechanismu v CS OTE, které zajistí spolehlivý a bezpečný přenos obchodních dat jménem účastníků trhu do evropské databáze ARIS.

Za účelem implementace nařízení REMIT byla vytvořena e-mailová adresa remit@ote-cr.cz, na kterou je možné směřovat případné dotazy.

Více informací je možné nalézt v prezentaci Implementace nařízení REMIT.pdf (500 KB) nebo na webových stránkách ERÚ a ACER.

Tiskové zprávy k implementaci nařízení REMIT