Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Propojení trhů - Denní trh

Společnost OTE, a.s., (dále jen 'OTE') spolupracuje jako nominovaný operátor trhu s elektřinou v České republice (Nominated Electricity Market Operator, 'NEMO') s dalšími evropskými operátory trhu ('NEMOs') na implementaci jednotného denního a vnitrodenního trhu s elektřinou v rámci celé Evropy. Implementace jednotného trhu je cílem stanoveným v Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení ('Nařízení CACM'). Zástupci OTE se tak aktivně podílejí na jednotlivých projektech propojení trhů, tzv. Market Coupling, v oblasti přeshraničního obchodování.

Integrace nebo také propojení denního a vnitrodenního trhu, jak je požadováno nařízením CACM, vede k odstraňování bariér pro přeshraniční obchodování a podporuje jeden ze základních principů, na kterém je evropská spolupráce založena. Jedná se o podmínku zajištění volného pohybu zboží, osob a služeb. Energetický trh, segmentovaný na jednotlivé (ač fyzicky propojené) národní trhy, je neefektivní a obchodování na něm více rizikové, tudíž drahé.

Přestože propojování trhů s elektřinou má především usnadnit obchodování a snížit ztráty z neefektivního využívání přeshraničních kapacit, celkový dopad je mnohem širší. Pro obchodníky usnadňuje vstup na jednotlivé evropské trhy, díky sjednocení obchodních pravidel a rozšíření obchodních příležitostí; pro provozovatele přenosových soustav zvyšuje efektivitu využití přeshraničních profilů. Pro konečného zákazníka pak vytvoření jednotného trhu s elektřinou přináší zvýšení bezpečnosti v zásobování elektřinou a také benefity, které vyplývají z širšího výběru dodavatelů díky vyšší konkurenci na jednotlivých trzích. To v celkovém kontextu vede k tlaku na neregulovanou složku ceny elektřiny, a tedy k levnější energii i pro konečného zákazníka.

Zde jsou uvedeny projekty v rámci sjednocení denního trhu, na kterých se OTE podílí: All NEMO Committee, Single Day-Ahead Coupling (SDAC), Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) a 15 min Market Time Unit.

 

Aktuality z denního trhu naleznete zde: 

08.04.2024

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – duben 2024 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

05.02.2024

Pozvánka na páté zasedání poradní skupiny pro propojení trhů

12.01.2024

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – leden 2024 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

06.10.2023

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – říjen 2023 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

15.09.2023

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou a provozovatelé přenosových soustav společně zveřejňují zprávu o nákladech denního a vnitrodenního propojení trhů za rok 2022

10.07.2023

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – červenec 2023 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

03.07.2023

Souhrnná zpráva o propojeném denním a vnitrodenním trhu s elektřinou v Evropě za rok 2022

12.06.2023

Úprava dolní prahové hodnoty pro druhou aukci na Denním trhu

10.04.2023

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu – duben 2023 (dostupný pouze v anglickém jazyce)

05.01.2023

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu, leden 2023

28.11.2022

Zvýšení hranice pro spuštění druhé aukce na denním trhu s elektřinou na 2.400 EUR/MWh

06.10.2022

Zpravodaj Výboru nominovaných organizátorů trhu, říjen 2022

13.09.2022

Zachování harmonizované maximální ceny pro denní trh s elektřinou na 4.000 EUR/MWh

09.09.2022

Pozvánka: prezentace roční zprávy CACM 2021

08.06.2022

Úspěšný go-live projektu Core Flow-Based Market Coupling

  22.04.2022

Nový termín Go-Live projektu Core Flow-Based Market Coupling

11.04.2022

Harmonizovaná maximální cena pro denní trh s elektřinou v rámci SDAC bude od 10. května zvýšena na +4 000 EUR/MWh

08.04.2022

Posunutí Go-Live projektu Core Flow-Based Market Coupling

24.03.2022

Projekt Core Flow-Based Market Coupling oznamuje, že testování s účastníky trhu začne 4. dubna 2022

10.02.2022

Pozvánka a webinář projektu Core Flow-Based Market Coupling

08.02.2022

Posílení spolupráce NEMOs a TSOs v rámci nového Řídícího výboru pro propojení trhů na úrovni denního a vnitrodenního trhu

21.01.2022

Pokrok ve společném integračním testování a termín uvedení do provozu projektu Core Flow-Based Market Coupling

22.11.2021 Posunutí Go-Live projektu Core Flow-Based Market Coupling
17.06.2021 Evropský denní trh s elektřinou se propojil
15.06.2021 Spuštění projektu Interim Coupling dne 17. června 2021 potvrzeno
10.05.2021 Aktualizace harmonogramu projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)
23.04.2021 Webinář k implementaci projektu DE-AT-PL-4M MC  
18.03.2021 Aktualizace harmonogramu projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) 
10.02.2021  Tisková zpráva k zahájení testování Interim Coupling 2021  
13.11.2020 Zahájení zveřejňování výsledků testování výpočtu přeshraničních kapacit Core Flow-based day-ahead capacity calculation a výsledků simulací market coupling. Aktualizace harmonogramu projektu Core FB MC. 
09.11.2020 Aktuální stav projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) 
29.09.2020  Pokyny Evropské komise ohledně pokračování DE-AT-PL-4M MC projektu (projekt Interim Coupling) 
11.09.2020 Aktuální stav projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) 
24.03.2020 Popis hlavních principů projektu Interim Coupling 
03.03.2020 Aktuální informace k projektu Core Flow-Based Market Coupling 
10.12.2019  Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zveřejňují první Roční zprávu o propojení vnitrodenních a denních trhů dle Nařízení CACM 
09.12.2019 Země projektu 4M Market Coupling budou propojeny s projektem Multi Regional Coupling do konce roku 2020 a projekt Interim Coupling vstupuje do implementační fáze 
31.07.2019 Návrh změn metodiky použitých algoritmů a metodiky produktů na vnitrodenním trhu předložen ke schválení ACER 
03.06.2019 Výbor NEMO Committee oznamuje spuštění nové webové stránky a zahájení společné veřejné konzultace ke změnám metodiky algoritmů 
01.08.2018 Schválení metodiky dle Nařízení CACM 
19.02.2018 Schválení metodik dle Nařízení CACM 
23.11.2017 Rozhodnutí o návrhu všech nominovaných operátorů trhu (NEMO) ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen pro jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů agenturou ACER 
14.11.2017 Předložení návrhu změněných podmínek nebo metodik dle Nařízení CACM ke schválení