Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

15 min Market Time Unit

Na základě Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou) probíhá v současné době projekt na zavedení produktů s 15minutovým rozlišením v rámci jednotného denního trhu s elektřinou (SDAC). OTE, a.s., se na tuto komplexní změnu obchodního intervalu již nyní intenzivně připravuje, stejně jako ostatní nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (NEMOs) a provozovatelé přenosových soustav (TSOs). Zavedení těchto produktů v rámci SDAC je plánováno v průběhu roku 2024, v současné době jsou na denním trhu k dispozici pouze produkty s hodinovým rozlišením.

Jedná se o zásadní změnu, neboť se promítne do několika rovin: je nutné ji zapracovat do obchodních modelů, do používaného algoritmu Euphemia a rovněž do lokálních i evropských informačních systémů. Vyžaduje koordinaci stran zapojených do propojování trhů, jak na úrovni SDAC, tak na úrovni regionální: musí být společně implementována jak NEMOs (nabídka produktů pro ÚT), tak TSOs (přechod na 15minutové přeshraniční kapacity). Již existující rámcový harmonogram implementace je průběžně doplňován tak, jak postupují práce na dílčích problematikách.

Datum zavedení 15ti minutových produktů se bude v rámci SDAC lišit. Většina členských států zvažuje zavedení v lednu 2024 – tvořily by tak společně první vlnu zavedení. Česká republika má garantovanou výjimku do 1. července 2024, a toto datum by tedy bylo termínem druhé vlny přechodu. Některé státy (Francie, pravděpodobně také Španělsko, Itálie a Baltské země) mají výjimku garantovanou až do konce roku 2024: pravděpodobně tedy zavedou 15ti minutové produkty až ve třetí, poslední vlně, nejpozději k 1. 1. 2025. Zvláštní postavení má Irsko, kde se zavedení na základě udělené výjimky očekává až kolem roku 2030.

Při přípravě zavedení 15ti minutových produktů je kladen důraz na zachování zdravě fungujícího a dostatečně robustního denního trhu, který tak bude i nadále naplňovat očekávání a nároky účastníků.

S přechodem na 15ti minutové produkty je spojeno očekávání snadnější integrace obnovitelných zdrojů, jejichž podíl v evropském energetickém mixu v příštích letech poroste.

Dokumentaci k přechodu na 15 min interval naleznete zde.