Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Parametry krátkodobých trhů

  vnitrodenní trh s plynem trh s nevyužitou flexibilitou
forma trhu kontinuální párování aukční princip
obchodní perioda 1 den 1 den
minimální množství 0,1 MWh 0,001 MWh
maximální množství 99 999,0 MWh nedef.
množstevní krok 0,1 MWh 0,001 MWh
měna obchodování EUR
místo dodání VOB ČR VOB ČR
minimální cena 0,01 EUR/MWh 0,01 Kč/MWh
maximální cena 4 000 EUR/MWh 99 999 Kč/MWh
cenový krok 0,01 EUR/MWh 0,01 Kč/MWh
nulová cena NE NE
čas otevření trhu 9:00 D-1 13:00 D+1
čas uzavření trhu 5:00 D+1 13:45 D+1

Trh s plynem.pdf