Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Informace VDT

24. 9. 2018 Informace o přihlášení do produkčního prostředí OTE-COM plyn

Důležité informace týkající se přihlášení do klientské aplikace OTE-COM Plyn v produkčním prostředí.

 • Launcher Manager i klientská verze aplikace OTE-COM Plyn 5.0.0 je už nyní na produkci dostupná, lze stáhnout, ale při spuštění se objeví hláška "Připojení k serveru selhalo. Chyba: Rozhraní nebylo na serveru nalezeno." Tato hláška je v pořádku, server bude k dispozici až 26.9. v 8:00.
 • Jestli byste chtěli provést konektivity test na AMQP, je potřeba následující:
 1. mít nainstalovaný telnet klient
 2. spustit příkazový řádek
 3. zadat příkaz: telnet amqp.ote-cr.cz 5671
  - pokud se spojí, což je indikováno vyčistěním ("zčernáním") okna příkazového řádku s kurzorem na prvním znaku prvního řádku (úplně vlevo nahoře)
  - pokud ne, vypíše po čase chybu spojení odmítnuto (connection refused) nebo vypršel čas spojení (connection timeout). 
  V tomto případě je potřeba zkontrolovat všechny potřebná nastavení již zmíněné v předchozích mailech - správné nastavení proxy serveru a přímých přístupů na AMQP server OTE, nainstalování nejnovější verze aplikace, etc.

 
Kontakt: spot-markets@ote-cr.cz

 

24. 9. 2018 Informace o dostupnosti testovacího prostředí SANDBOX OTE-COM plyn

Ode dne 21. 9. 2018 je dostupná testovací aplikace OTE-COM Sandbox pro VDT s plynem.

 

Manuál pro instalaci aplikace OTE-COM Plyn Launcher Manager (LM), který umožní spustit aplikaci OTE-COM Plyn, je ke stažení zde. Komunikace LM probíhá prostřednictvím protokolu https, což v obvyklých případech nezpůsobuje žádné potíže.

Nicméně pokud se vyskytnou potíže s připojením, doporučujeme:

 • zkontrolovat, zda je ve Vaší firmě využíván proxy server. Pokud ano, je nutné v nastavení aplikace LM (kliknutím na tlačítko O) provést nastavení volby HTTP proxy a zadat Vaši proxy, a dále povolit přístupu přes Váš proxy server na http://www.ote-cr.cz a https://portal.sand.ote-cr.cz, popř. kontaktovat své IT oddělení a požádat je o nastavení.
 • povolit přímý přístup na server amqp.sand.ote-cr.cz (IP 81.19.44.81), port 5671 v IT infrastruktuře Vaší firmy.

 

Manuál pro aplikaci OTE-COM je dostupný přímo z aplikace pod tlačítkem Nápověda.

Pro účastníky trhu preferující automatickou komunikaci pro obchodování na výše uvedených trzích je přístup přímo na AMQP server ze serveru účastníka trhu následující:

 • Komunikace probíhá na server amqp.sand.ote-cr.cz (IP 81.19.44.81), port 5671, virtualhost = marketGAS.
 • Podporované TLS rozhraní: verze 1.2.

 

Ke stažení je aktualizovaná specifikace rozhraní pro automatickou komunikaci a šablony zpráv automatické komunikace.

Pro administraci kmenových dat účastníků, přístupových prvků, výše finančního zajištění nezbytného pro testování a zobrazení sestav zúčtování slouží webové rozhraní testovacího portálu OTE: https://portal.sand.ote-cr.cz/otemarket.
 

 

18. 9. 2018 Plánované nasazení obchodní platformy OTE-COM pro VDT s plynem v noci z 25.9. na 26.9.

V souvislosti s již dříve komunikovanou přípravou upgradu platformy pro obchodování na vnitrodenním trhu s plynem a po úspěšně provedených testech na přelomu srpna a září bychom Vás rádi informovali, že plánované nasazení této obchodní platformy proběhne v noci z úterý 25.9. na středu 26. 9. Od středy 26. 9. 8:00 bude platforma vnitrodenního trhu s plynem přístupná pouze pomocí aplikace OTE-COM nebo automatické komunikace využívající přístupu na AMQP server. Upozorňujeme, že v souvislosti s přechodem na inovovanou platformu se mění některé stávající podmínky obchodování – viz manuál.

 

Plán přechodu na inovovanou obchodní platformu vnitrodenního trhu s plynem je následující:

 • V úterý 25. 9. 2018 v 9:00 již nebude otevřeno obchodování na plynárenský den dodávky 26. 9. 2018 ve stávajícím systému.
 • Obchodování na plynárenský den dodávky 25. 9. 2018 se ukončí dne 25. 9. 2018 v 17:00 při zahájení pravidelné odstávky systému.
 • OTE-COM plyn na produkčním prostředí bude spuštěn v 8:00 dne 26. 9. 2018, kdy bude zahájeno obchodování na plynárenský den dodávky 26. 9. 2018
 • Ve středu 26. 9. 2018 v 9:00 se otevře obchodování na plynárenský den dodávky 27. 9. 2018, což odpovídá standardnímu otevření obchodování na VDT s plynem pro tento den.

 

 

Instalace tohoto Launcher Manageru je nezbytnou podmínkou pro spuštění aplikace OTE-COM, která umožní přístup na platformu vnitrodenního trhu s plynem. Další možností přístupu na platformu vnitrodenního trhu s plynem je přístup prostřednictvím automatické komunikace AMQP.
Manuál pro instalaci aplikace OTE-COM Plyn Launcher Manager je ke stažení zde.

 

Pro úspěšné zahájení obchodování ve středu 26. 9. 2018 na nové platformě je třeba, aby byly splněny následující body:

 1. Nainstalovaný Launcher Manager
 2. Zejména v případě firemních sítí správné nastavení proxy serveru a přímých přístupů na AMQP server OTE
  • zkontrolovat, zda je ve Vaší firmě využíván proxy server. Pokud ano, je nutné v nastavení aplikace LM (kliknutím na tlačítko O) provést nastavení volby HTTP proxy a zadat Vaši proxy, a dále povolit přístupu přes Váš proxy server na http://www.ote-cr.cz a https://otecomgas.ote-cr.cz, popř. kontaktovat své IT oddělení a požádat je o nastavení.
  • povolit přímý přístup na server amqp.ote-cr.cz (IP 91.209.101.43), port 5671 v IT infrastruktuře Vaší firmy
 3. Stažení aktuální verze aplikace OTE-COM v Launcher Manageru (dostupná od 19. 9. 2018)
 4. Nastavení nenulového limitu VDT (více v manuálu zde + manuál Řízení financí, kapitola 9 - dostupné od 26. 9. 2018)
 5. Spuštěné obchodování na nové platformě OTE (od 26. 9. 2018 v 8:00)

 

Pro účastníky trhu preferující automatickou komunikaci pro obchodování na výše uvedeném trhu je přístup přímo na AMQP server ze serveru účastníka trhu následující:

 • Komunikace probíhá na server amqp.ote-cr.cz (IP 91.209.101.43), port 5671, virtualhost = marketGAS.
 • Podporované TLS rozhraní: verze 1.2.

 

Důležité upozornění:
V případě, že budete pro zahájení reálného obchodování dne 26. 9. 2018 ze strany OTE požadovat nastavit počáteční výši VDT limitu v produkčním prostředí, zašlete nejpozději do pátku 21. 9. 2018 informaci na email market@ote-cr.cz, a upřesněte výši nastaveného limitu pro obchodování na VDT.

Požadovaná částka nesmí být vyšší než aktuální volné prostředky hlavního obchodního limitu. Pokud tomu tak bude, nebude k takovéto žádosti přihlíženo.
 

 

28. 8. 2018 Informace o probíhajícím testování prostředí OTE-COM plyn

Probíhající testování aplikace VDT OTE-COM pro účastníky trhu s plynem je plánováno do 9. 9. 2018.

Cílem testování je poskytnout přehled o používání a možnostech obchodování na inovovaném VDT s plynem v každodennímu provozu zejména zadávání nabídek, zveřejnění výsledků, stav trhu (aktivní/neaktivní), zúčtování a finanční zajištění.

Testování pro účastníky trhu nereflektuje skutečné ceny a objemy obchodované komodity. Všechny ceny a objemy zveřejněné v průběhu testování, stejně jako uzavřené kontrakty v testovacím prostředí, jsou zcela fiktivní a nejsou určeny k analýzám cen či objemů obchodů. Testování může probíhat i nezávisle na podpoře OTE, aplikace je zcela autonomní a závisí jen na účastnících trhu, kdy a jak budou zadávat své nabídky.

Během minulého týdne byl všem účastníkům nastaven nenulový limit finančního zajištění pro testovací prostředí VDT.
Návod pro případnou úpravu limitu VDT naleznete zde. Tyto informace budou součástí finálního manuálu pro aplikaci OTE-COM.

Harmonogram testování


V případě, že budete pro zahájení reálného obchodování dne 26. 9 .2018 ze strany OTE požadovat nastavit počáteční výši VDT limitu v produkčním prostředí, zašlete informaci na email market@ote-cr.cz, a upřesněte výši nastaveného limitu. Požadovaná částka nesmí být vyšší než aktuální volné prostředky hlavního obchodního limitu. V opačném případě bude nastaven nulový VDT limit. Tuto informaci zašlete nejpozději do 20. 9. 2018.


 

10. 8. 2018 Informace o dostupnosti testovacího prostředí OTE-COM

Ode dne 10. 8. 2018 je dostupná testovací aplikace VDT OTE-COM.


Testovací aplikace je ke stažení na adresách:Manuál pro instalaci aplikace OTE-COM Plyn Launcher Manager (LM), který umožní spustit aplikaci OTE-COM Plyn, je ke stažení zde . Komunikace LM probíhá prostřednictvím protokolu https, což v obvyklých případech nezpůsobuje žádné potíže.


Nicméně pokud se vyskytnou potíže s připojením, doporučujeme:

 • zkontrolovat, zda účastník využívá proxy server. V takovém případě je nutné v nastavení aplikace LM (kliknutím na tlačítko O) provést nastavení volby HTTP proxy a povolení přístupu na http://www.isotetest.ote-cr.cz a https://otecomgas.isotetest.ote-cr.cz, popř. kontaktovat své IT oddělení a požádat je o nastavení.
 • povolit přímý přístup na server amqp.isotetest.ote-cr.cz (IP 81.19.44.85), port 5671 v infrastruktuře na straně účastníka.

 

Manuál pro aplikaci OTE-COM je dostupný přímo z aplikace pod tlačítkem Nápověda.

Do cca 20. 8. bude všem účastníkům nastaven limit FZ pro VDT na nulu z důvodu interních testů OTE, a tedy zadané nabídky neprojdou validací na FZ. Před zahájením testů pro účastníky trhu Vám bude FZ nastaveno a o této skutečnosti budete informováni.

 

Pro účastníky trhu preferující automatickou komunikaci pro obchodování na výše uvedených trzích je přístup přímo na AMQP server ze serveru účastníka trhu následující:

 • Komunikace probíhá na server amqp.isotetest.ote-cr.cz (IP 81.19.44.85), port 5671, virtualhost = marketGAS.
 • Podporované TLS rozhraní: verze 1.2.

 

Ke stažení je aktualizovaná specifikace rozhraní pro automatickou komunikaci a šablony zpráv automatické komunikace.

 

Pro administraci kmenových dat účastníků, přístupových prvků, výše finančního zajištění nezbytného pro testování a zobrazení sestav zúčtování slouží webové rozhraní testovacího portálu OTE: https://portal.isotetest.ote-cr.cz/otemarket.


Pro přístup k testovací verzi Portálu OTE, aplikaci OTE-COM i pro automatickou komunikaci můžete využít stejné přístupové prvky (certifikáty), jako ke stávajícímu testovacímu prostředí OTE - SANDBOX. Pokud k tomuto prostředí nemáte registrován platný certifikát prosím kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy spot-markets@ote-cr.cz.


V případě, že požadujete použít jiné přístupové prvky (certifikáty) ze seznamu certifikátů uvedených na našich stránkách, zašlete jejich veřejnou část na spot-markets@ote-cr.cz s požadavkem na registraci tohoto certifikátu pro testování vnitrodenního trhu s plynem.


Veškeré přístupy prostřednictvím aplikace OTE-COM nebo automatické komunikace bude možné otestovat před zahájením testování, které bude účastník trhu umožněno od 27. Srpna do 9. září.

 


 

9. 8. 2018 Informace z webináře k inovovanému VDT

Dne 7. 8. 2018 proběhl webinář OTE, věnovaný tématice inovované obchodní platformě Vnitrodenního trhu s plynem.
Účastníci trhu byli seznámeni s novými funkcionalitami této obchodní platformy a také s dopady do ostatních částí systému OTE.

Dokumentaci k webináři:

 


 

23. 7. 2018 Informace k připravovanému školení účastníků

Školení účastníků trhu proběhne dne 7. 8. 2018 (10:00 – 16:00) formou internetového webináře a slouží k seznámení s inovovanou obchodovací platformou Vnitrodenního trhu s plynem, jejími funkcionalitami a dopady do ostatních částí systému OTE.

Prezentace pro webinář budou promítány v anglickém jazyce a slovní doprovod bude česky.

Webinář proběhne prostřednictvím online aplikace join.me (https://www.join.me/).

Chtěli bychom Vás požádat o informaci, zda plánujete účast na našem webináři, abychom Vám mohli distribuovat přístupové údaje, a to zadáním Vašeho emailu do Doodlu https://doodle.com/poll/zw3uahs7iw7bc8g2, který je anonymní pro ostatní účastníky.

Termín pro zaslání kontaktních údajů je do 3.8.2018.

Přístupové údaje (případně webový odkaz a údaje pro audio připojení VoIP a lokální telefonní čísla) budou spolu s podkladovými materiály distribuovány nejpozději hodinu před začátkem webináře.

K ověření funkčnosti připojení účastníků aplikaci bude otevřena dne 6. 8. 2018 mezi 14:00 – 15:00 cvičná seance. Přístupové údaje budou opět zaslány hodinu před otevřením testovací seance.

Testovací verze aplikace OTE-COM pro provedení konektivity testů automatické komunikace či instalaci klientské aplikace pro testování bude účastníkům trhu k dispozici přibližně od 10. 8. 2018.

 


 

21. 4. 2018 Platforma OTE-COM pro VDT s plynem a harmonogram implementace a školen

Prezentace podává podrobnější přehled o funkcionalitách a parametrech používaných na platformě OTE-COM včetně předběžného harmonogramu implementace a testování.

Přístup k vnitrodennímu trhu bude zajištěn přes klientskou aplikaci OTE-COM instalovanou na straně účastníka trhu, případně je možné použít vlastní IT řešení s přístupem přes automatickou komunikaci prostřednictvím AMQP serveru (viz specifikace rozhraní pro automatickou komunikaci ze dne 10. 4. 2018).

O dostupnosti, podmínkách využívání testovacího prostředí a bližších detailech testování včetně upřesnění termínů v harmonogramu Vás budeme v předstihu informovat.

 


 

10. 4. 2018 Specifikace rozhranní pro AK

V souvislosti s již oznámenými plánovanými změnami na vnitrodenním trhu s plynem poskytujeme novou specifikaci rozhraní pro automatickou komunikaci a šablony zpráv automatické komunikace, která bude dále aktualizována.

O dostupnosti, podmínkách využívání testovacího prostředí a bližších detailech testování Vás budeme v předstihu informovat.
 

 

 

19. 3. 2018 Informace o technologickém upgrade Vnitrodenního trhu s plynem

Operátor trhu připravuje technologický upgrade obchodní platformy pro vnitrodenní trh s plynem, kterým reaguje na dynamický vývoj na trhu s plynem a na standardy obchodování na evropských krátkodobých trzích a v oblasti IT. Tyto změny jsou plánovány na září/říjen letošního roku.

Více informací zde: