Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu plyn - červen 2020

Plynárenský den Množství** (MWh) Cena* (EUR/MWh) Min. cena (EUR/MWh) Max. cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh) Index OTE (EUR/MWh)
01.06.2020 13 532,3 4,23 4,15 4,97 4,20 4,234
02.06.2020 15 927,5 4,35 4,15 5,39 4,93 4,349
03.06.2020 4 563,2 5,17 4,55 5,88 5,88 5,170
04.06.2020 27 125,8 5,71 5,25 5,99 5,70 5,711
05.06.2020 29 442,0 5,60 5,20 5,77 5,77 -
06.06.2020 7,0 5,50 5,50 5,50 5,50 -
07.06.2020 - - - - -
08.06.2020 - - - - -
09.06.2020 - - - - -
10.06.2020 - - - - -
11.06.2020 - - - - -
12.06.2020 - - - - -
13.06.2020 - - - - -
14.06.2020 - - - - -
15.06.2020 - - - - -
16.06.2020 - - - - -
17.06.2020 - - - - -
18.06.2020 - - - - -
19.06.2020 - - - - -
20.06.2020 - - - - -
21.06.2020 - - - - -
22.06.2020 - - - - -
23.06.2020 - - - - -
24.06.2020 - - - - -
25.06.2020 - - - - -
26.06.2020 - - - - -
27.06.2020 - - - - -
28.06.2020 - - - - -
29.06.2020 - - - - -
30.06.2020 - - - - -
* Vážený průměr cen (EUR/MWh) ** Zobchodované množství (MWh)