Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu plyn - prosinec 2021

Plynárenský den Množství** (MWh) Cena* (EUR/MWh) Min. cena (EUR/MWh) Max. cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh) Index OTE (EUR/MWh)
01.12.2021 400,0 100,50 100,50 100,50 100,50 -
02.12.2021 - - - - -
03.12.2021 - - - - -
04.12.2021 - - - - -
05.12.2021 - - - - -
06.12.2021 - - - - -
07.12.2021 - - - - -
08.12.2021 - - - - -
09.12.2021 - - - - -
10.12.2021 - - - - -
11.12.2021 - - - - -
12.12.2021 - - - - -
13.12.2021 - - - - -
14.12.2021 - - - - -
15.12.2021 - - - - -
16.12.2021 - - - - -
17.12.2021 - - - - -
18.12.2021 - - - - -
19.12.2021 - - - - -
20.12.2021 - - - - -
21.12.2021 - - - - -
22.12.2021 - - - - -
23.12.2021 - - - - -
24.12.2021 - - - - -
25.12.2021 - - - - -
26.12.2021 - - - - -
27.12.2021 - - - - -
28.12.2021 - - - - -
29.12.2021 - - - - -
30.12.2021 - - - - -
31.12.2021 - - - - -
* Vážený průměr cen (EUR/MWh) ** Zobchodované množství (MWh)