Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.06.2019

Výsledky denního trhu ČR - 21.06.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,70 2 253,6 512,6 0,0
2 32,44 2 427,6 353,7 0,0
3 31,97 2 737,1 78,5 0,0
4 31,46 2 849,4 55,5 0,0
5 30,90 2 609,7 4,2 0,0
6 32,46 2 470,3 312,0 0,0
7 38,34 2 573,5 614,7 0,0
8 49,00 3 299,3 551,9 0,0
9 51,90 3 321,0 754,5 0,0
10 45,02 2 432,0 819,0 0,0
11 40,44 2 559,4 852,2 0,0
12 38,21 2 367,1 881,4 0,0
13 36,10 2 453,7 934,9 0,0
14 33,97 2 515,1 962,4 0,0
15 33,01 2 357,7 918,5 0,0
16 33,13 2 350,5 912,6 0,0
17 33,73 2 276,0 915,0 0,0
18 38,00 2 143,6 865,9 0,0
19 42,00 2 102,5 779,5 0,0
20 47,00 2 095,6 605,9 0,0
21 50,02 2 254,4 696,5 0,0
22 48,20 2 185,7 801,4 0,0
23 44,12 1 686,2 523,5 0,0
24 38,20 1 841,2 678,0 0,0
Celkem 58 162,2 15 384,3 0,0
SPOT MARKET INDEX -  21.06.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,89 6,65 nárůst
PEAK LOAD 39,38 5,63 nárůst
OFFPEAK LOAD 38,40 7,71 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 58 162,2
PEAK LOAD 28 974,2
OFFPEAK LOAD 29 188,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)