Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.02.2021

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 39,93 10,28 pokles 67 851,2 nárůst
PEAK LOAD 38,83 16,10 pokles 35 133,1 nárůst
OFFPEAK LOAD 41,04 3,99 pokles 32 718,1 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,40 2 403,1 0,0 460,4
2 38,00 3 021,5 0,0 939,5
3 35,98 2 972,0 0,0 878,7
4 34,81 2 963,5 0,0 1 077,3
5 34,71 2 830,1 0,0 1 044,1
6 34,67 2 858,4 0,0 1 206,6
7 34,62 3 040,1 0,0 1 340,0
8 36,10 3 046,8 0,0 1 353,0
9 36,58 3 187,5 0,0 1 353,0
10 34,27 2 937,1 0,0 1 353,0
11 34,00 3 079,0 0,0 1 353,0
12 33,04 3 231,1 0,0 1 293,3
13 30,57 3 208,9 0,0 1 274,7
14 28,50 3 223,5 0,0 1 247,3
15 28,93 3 193,5 0,0 1 008,1
16 32,74 2 975,1 0,0 696,7
17 37,55 2 187,2 0,0 31,3
18 50,98 2 441,3 651,4 0,0
19 59,28 2 741,8 862,2 0,0
20 59,50 2 727,1 886,1 0,0
21 56,25 2 435,6 648,1 0,0
22 49,68 2 369,0 576,8 0,0
23 49,75 2 347,8 466,0 0,0
24 46,50 2 430,2 0,0 207,2
Celkem 67 851,2 4 090,6 18 117,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)