Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.11.2019

SPOT MARKET INDEX -  16.11.2019
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 38,22 9,51 pokles 70 512,8 nárůst
PEAK LOAD 40,62 19,03 pokles 37 464,9 nárůst
OFFPEAK LOAD 35,82 4,41 nárůst 33 047,9 nárůst
Výsledky denního trhu ČR - 16.11.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,27 2 491,8 0,0 80,7
2 35,76 2 559,6 0,0 142,2
3 35,39 2 461,8 0,0 265,2
4 34,01 2 633,0 0,0 608,7
5 34,51 2 793,0 0,0 561,3
6 35,18 2 608,3 0,0 200,9
7 36,90 2 711,9 0,0 128,0
8 39,59 2 728,4 244,9 0,0
9 40,62 2 934,4 488,9 0,0
10 42,55 2 938,1 476,7 0,0
11 42,78 3 099,9 469,6 0,0
12 42,00 3 064,2 556,0 0,0
13 38,21 2 971,0 761,4 0,0
14 36,01 3 087,6 938,6 0,0
15 35,94 3 028,5 965,4 0,0
16 38,08 2 884,5 790,4 0,0
17 41,86 3 359,5 1 353,7 0,0
18 45,31 3 362,1 1 252,2 0,0
19 43,78 3 325,6 1 224,5 0,0
20 40,33 3 409,5 1 211,6 0,0
21 37,00 3 242,4 1 161,4 0,0
22 35,91 3 008,0 1 109,2 0,0
23 35,79 2 910,0 553,4 0,0
24 32,55 2 899,7 383,2 0,0
Celkem 70 512,8 13 941,1 1 987,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)