Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.01.2020

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 41,28 15,39 pokles 64 083,0 pokles
PEAK LOAD 44,85 19,83 pokles 33 764,6 pokles
OFFPEAK LOAD 37,70 9,43 pokles 30 318,4 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,38 2 797,8 1 201,5 0,0
2 36,30 2 528,1 855,0 0,0
3 35,08 2 574,2 833,3 0,0
4 35,01 2 112,2 605,8 0,0
5 35,60 1 993,5 669,3 0,0
6 36,19 2 162,5 1 003,0 0,0
7 37,01 2 409,1 1 245,5 0,0
8 41,15 2 579,4 1 353,1 0,0
9 43,09 3 000,4 1 339,8 0,0
10 46,01 2 857,0 1 340,5 0,0
11 45,40 2 873,5 1 325,2 0,0
12 44,80 3 001,6 1 388,0 0,0
13 42,20 3 175,6 1 347,2 0,0
14 41,39 2 743,2 1 189,2 0,0
15 41,10 2 575,3 1 087,1 0,0
16 42,12 2 570,1 1 127,0 0,0
17 44,80 2 520,9 1 211,4 0,0
18 48,50 2 688,7 1 161,6 0,0
19 50,50 2 896,4 1 150,7 0,0
20 48,30 2 861,9 1 224,8 0,0
21 43,48 2 739,6 1 115,6 0,0
22 39,60 2 742,7 1 055,1 0,0
23 39,65 2 712,7 954,3 0,0
24 36,00 2 966,6 1 081,6 0,0
Celkem 64 083,0 26 865,6 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)