Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.11.2020

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 56,92 22,73 nárůst 75 488,7 pokles
PEAK LOAD 66,53 33,79 nárůst 37 693,4 pokles
OFFPEAK LOAD 47,31 9,95 nárůst 37 795,3 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,03 2 903,1 247,4 0,0
2 40,56 2 998,3 0,0 140,0
3 39,26 3 613,1 0,0 713,7
4 39,29 3 870,5 0,0 920,6
5 39,29 3 252,9 0,0 491,7
6 43,09 2 385,8 409,0 0,0
7 56,78 2 826,1 424,8 0,0
8 74,93 3 327,2 382,3 0,0
9 88,05 3 330,9 411,0 0,0
10 74,96 3 003,2 407,1 0,0
11 63,60 3 004,1 526,6 0,0
12 60,60 3 299,2 558,2 0,0
13 58,00 3 137,3 739,4 0,0
14 56,44 2 992,0 536,5 0,0
15 57,19 2 904,9 482,2 0,0
16 63,11 3 242,5 457,0 0,0
17 71,67 3 330,9 338,3 0,0
18 72,32 3 184,5 708,5 0,0
19 65,47 3 143,6 685,8 0,0
20 67,00 3 120,3 425,8 0,0
21 59,96 3 461,9 583,2 0,0
22 48,83 3 299,6 601,9 0,0
23 45,00 2 980,0 564,1 0,0
24 37,72 2 876,8 705,9 0,0
Celkem 75 488,7 10 195,0 2 266,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)