Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.08.2019

SPOT MARKET INDEX -  21.08.2019
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 40,07 15,31 pokles 73 260,8 nárůst
PEAK LOAD 41,22 25,32 pokles 37 533,4 nárůst
OFFPEAK LOAD 38,92 1,29 pokles 35 727,4 nárůst
Výsledky denního trhu ČR - 21.08.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,01 2 330,2 1 136,4 0,0
2 31,30 2 323,1 1 010,1 0,0
3 30,10 2 765,5 1 215,4 0,0
4 29,70 2 806,8 1 204,3 0,0
5 30,40 2 869,4 1 248,7 0,0
6 33,50 2 983,8 1 191,6 0,0
7 41,25 3 140,8 1 462,9 0,0
8 48,76 3 464,8 1 388,4 0,0
9 48,83 3 078,5 1 164,8 0,0
10 45,25 3 163,0 1 182,1 0,0
11 37,50 3 075,6 1 232,5 0,0
12 36,19 3 087,2 1 222,8 0,0
13 35,82 3 018,0 1 218,4 0,0
14 35,32 2 977,3 1 189,8 0,0
15 35,01 3 006,3 1 226,0 0,0
16 36,01 2 909,6 1 148,4 0,0
17 38,01 3 012,1 1 198,4 0,0
18 41,07 3 345,3 1 152,2 0,0
19 49,20 3 226,9 1 376,0 0,0
20 56,44 3 633,6 1 197,4 0,0
21 59,75 3 812,3 1 244,0 0,0
22 50,21 3 337,1 1 347,0 0,0
23 42,40 2 845,6 1 041,9 0,0
24 36,60 3 048,0 1 497,0 0,0
Celkem 73 260,8 29 496,5 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)