Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.07.2020

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 43,07 0,06 pokles 46 267,8 pokles
PEAK LOAD 46,57 0,13 nárůst 23 689,7 pokles
OFFPEAK LOAD 39,57 0,28 pokles 22 578,1 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,80 2 021,6 166,8 0,0
2 34,12 1 835,4 0,0 353,2
3 33,30 2 056,2 0,0 546,7
4 32,50 1 880,8 0,0 269,3
5 32,39 2 008,8 0,0 365,9
6 32,80 1 702,2 0,0 203,5
7 41,58 1 784,5 132,1 0,0
8 49,03 1 910,6 0,0 442,0
9 53,93 2 272,1 0,0 161,6
10 51,80 1 987,6 0,0 124,6
11 48,80 1 952,7 0,0 207,5
12 46,01 1 987,4 0,0 383,2
13 44,60 2 139,6 90,2 0,0
14 44,10 2 161,8 195,3 0,0
15 42,24 2 005,8 165,3 0,0
16 40,76 2 114,7 339,4 0,0
17 41,00 2 017,2 315,3 0,0
18 44,06 1 671,2 24,0 0,0
19 49,70 1 607,9 0,0 9,6
20 51,89 1 771,7 0,0 372,5
21 50,24 1 977,7 0,0 157,5
22 47,00 1 951,7 220,7 0,0
23 43,84 1 576,0 0,0 244,7
24 40,29 1 872,6 9,2 0,0
Celkem 46 267,8 1 658,3 3 841,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)