Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.02.2019

Výsledky denního trhu ČR - 21.02.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 39,55 2 749,9 722,7 0,0
2 38,70 2 478,8 414,2 0,0
3 37,15 2 350,6 83,6 0,0
4 36,06 2 277,0 61,9 0,0
5 37,02 2 321,2 206,1 0,0
6 39,72 2 584,1 952,8 0,0
7 48,00 3 441,4 1 218,3 0,0
8 54,54 3 634,9 1 189,8 0,0
9 54,59 3 426,2 1 193,5 0,0
10 49,29 3 445,3 1 251,7 0,0
11 46,01 3 321,3 1 161,2 0,0
12 48,96 3 236,1 1 161,1 0,0
13 48,31 3 111,9 972,9 0,0
14 47,85 3 113,4 927,4 0,0
15 47,50 3 046,0 949,3 0,0
16 48,27 3 084,4 1 026,2 0,0
17 47,25 3 292,3 1 242,1 0,0
18 51,25 3 500,3 1 349,0 0,0
19 53,80 3 181,1 1 189,1 0,0
20 53,72 3 400,1 1 210,0 0,0
21 50,06 3 739,4 1 450,8 0,0
22 44,03 3 309,2 1 258,9 0,0
23 42,50 2 879,3 1 022,8 0,0
24 39,25 3 024,2 908,8 0,0
Celkem 73 948,4 23 124,2 0,0
SPOT MARKET INDEX -  21.02.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 45,97 5,89 nárůst
PEAK LOAD 49,73 4,15 nárůst
OFFPEAK LOAD 42,22 8,03 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 948,4
PEAK LOAD 39 158,4
OFFPEAK LOAD 34 790,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)