Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.04.2019

Výsledky denního trhu ČR - 22.04.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 18,49 2 439,5 387,4 0,0
2 10,52 2 473,9 453,2 0,0
3 10,50 2 555,5 423,0 0,0
4 9,99 2 429,8 305,5 0,0
5 11,02 2 417,4 434,4 0,0
6 15,00 2 604,3 703,3 0,0
7 18,92 2 529,5 697,2 0,0
8 18,85 2 337,4 804,8 0,0
9 18,32 2 283,3 940,4 0,0
10 6,05 2 374,7 924,4 0,0
11 0,00 2 393,7 937,1 0,0
12 -20,00 2 252,1 997,1 0,0
13 -20,00 3 086,0 1 067,3 0,0
14 -22,00 3 043,8 1 240,5 0,0
15 -25,00 3 158,8 1 353,1 0,0
16 -22,00 3 043,4 1 229,0 0,0
17 -20,00 3 019,4 1 062,3 0,0
18 -4,99 2 165,9 1 108,7 0,0
19 14,41 2 379,5 1 224,7 0,0
20 20,84 2 582,8 1 297,4 0,0
21 22,00 2 789,1 1 387,8 0,0
22 20,89 2 459,5 1 221,8 0,0
23 9,96 2 139,2 875,4 0,0
24 3,50 1 907,9 850,8 0,0
Celkem 60 866,4 21 926,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  22.04.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 3,97 87,55 pokles
PEAK LOAD -6,20 121,83 pokles
OFFPEAK LOAD 14,14 60,04 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 60 866,4
PEAK LOAD 31 783,4
OFFPEAK LOAD 29 083,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)