Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 31.03.2020

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 28,90 25,08 nárůst 61 056,3 pokles
PEAK LOAD 29,29 25,20 nárůst 31 179,6 pokles
OFFPEAK LOAD 28,51 24,95 nárůst 29 876,7 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 24,01 2 299,5 1 077,8 0,0
2 22,95 2 250,8 1 030,6 0,0
3 23,20 2 393,7 1 100,1 0,0
4 23,80 2 153,5 882,2 0,0
5 22,52 2 432,4 1 100,3 0,0
6 26,32 2 771,7 1 396,4 0,0
7 33,70 2 296,6 1 044,0 0,0
8 38,16 2 415,2 866,1 0,0
9 38,02 2 266,4 801,9 0,0
10 31,61 2 456,0 1 238,9 0,0
11 27,31 2 744,9 1 388,2 0,0
12 25,15 2 761,0 1 386,8 0,0
13 25,39 2 812,7 1 413,1 0,0
14 22,84 2 689,0 1 301,1 0,0
15 29,00 2 477,8 1 296,0 0,0
16 26,00 2 490,2 1 250,1 0,0
17 22,51 2 513,1 1 388,7 0,0
18 27,97 2 515,3 1 316,7 0,0
19 34,35 2 796,8 1 454,3 0,0
20 41,27 2 656,4 1 363,1 0,0
21 39,00 3 140,5 1 611,5 0,0
22 32,12 2 834,1 1 569,2 0,0
23 30,35 2 606,1 1 423,0 0,0
24 26,00 2 282,6 1 303,2 0,0
Celkem 61 056,3 30 003,3 0,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)