Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 40 1 474,6
Úspěšná nabídka 29 2 404,4
Neúspěšná poptávka 13 3 914,2
Neúspěšná nabídka 19 3 684,5