Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 44 1 786,1
Úspěšná nabídka 27 2 304,3
Neúspěšná poptávka 11 4 551,1
Neúspěšná nabídka 20 3 389,9