Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 39 1 477,3
Úspěšná nabídka 36 2 465,8
Neúspěšná poptávka 5 1 972,4
Neúspěšná nabídka 8 1 482,8