Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 40 2 027,2
Úspěšná nabídka 34 2 749,9
Neúspěšná poptávka 13 2 824,2
Neúspěšná nabídka 17 3 118,0