Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 48 3 083,6
Úspěšná nabídka 32 2 542,8
Neúspěšná poptávka 16 3 412,9
Neúspěšná nabídka 14 2 161,5