Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 40 1 045,5
Úspěšná nabídka 29 3 027,0
Neúspěšná poptávka 1 187,7
Neúspěšná nabídka 4 776,5

Sesouhlasená cena: 91,59 EUR/MWh

Poznámka: :
V případě omezení na profilu zahrnují zobrazené křivky nabídky a poptávky fiktivní nabídku/poptávku ve výši importu/exportu na denním trhu.
Křivky sesouhlasení v SDAC formátu