Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 46 1 764,4
Úspěšná nabídka 23 1 859,4
Neúspěšná poptávka 8 1 703,8
Neúspěšná nabídka 7 1 633,9

Sesouhlasená cena: 90,95 EUR/MWh

Poznámka: :
V případě omezení na profilu zahrnují zobrazené křivky nabídky a poptávky fiktivní nabídku/poptávku ve výši importu/exportu na denním trhu.
Křivky sesouhlasení v SDAC formátu