Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 47 1 799,6
Úspěšná nabídka 32 2 925,6
Neúspěšná poptávka 17 3 895,2
Neúspěšná nabídka 11 2 233,0