Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Křivky sesouhlasení

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 52 1 484,7
Úspěšná nabídka 87 3 549,2
Neúspěšná poptávka 4 52,5
Neúspěšná nabídka 30 1 073,1

Sesouhlasená cena: 104,51 EUR/MWh

Poznámka: :
V případě omezení na profilu zahrnují zobrazené křivky nabídky a poptávky fiktivní nabídku/poptávku ve výši importu/exportu na denním trhu.
Křivky sesouhlasení v SDAC formátu