Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 33 589,7
Úspěšná nabídka 32 4 007,3
Neúspěšná poptávka 8 1 666,8
Neúspěšná nabídka 3 626,0

Sesouhlasená cena: 359,96 EUR/MWh

Poznámka: :
V případě omezení na profilu zahrnují zobrazené křivky nabídky a poptávky fiktivní nabídku/poptávku ve výši importu/exportu na denním trhu.
Křivky sesouhlasení v SDAC formátu