Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 54 2 929,9
Úspěšná nabídka 30 2 533,6
Neúspěšná poptávka 22 3 577,8
Neúspěšná nabídka 14 4 278,4