Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídková a poptávková křivka pro 1. hodinu (ČR)

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 31 2 052,1
Úspěšná nabídka 38 2 439,5
Neúspěšná poptávka 10 1 823,0
Neúspěšná nabídka 21 3 679,9