Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Křivky sesouhlasení

Nabídky a poptávky pro 1. hodinu
Typ Počet Množství (MWh)
Úspěšná poptávka 34 695,1
Úspěšná nabídka 34 2 623,7
Neúspěšná poptávka 6 742,7
Neúspěšná nabídka 4 98,6

Sesouhlasená cena: 99,59 EUR/MWh

Poznámka: :
V případě omezení na profilu zahrnují zobrazené křivky nabídky a poptávky fiktivní nabídku/poptávku ve výši importu/exportu na denním trhu ČR-SR.