Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu - 21.08.2019

Výsledky vnitrodenního trhu - 21.08.2019
Hodina Zobchodované množství (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Cena posledně uzavřeného kontraktu (EUR/MWh)
1 87,0 40,40 26,05 55,00 26,05
2 72,0 40,98 32,03 45,05 32,03
3 47,9 37,73 24,64 45,00 24,64
4 71,1 28,29 17,48 45,00 17,48
5 29,0 23,59 20,74 34,27 20,74
6 18,0 25,46 22,08 39,27 22,08
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24