Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu - 16.11.2019

Výsledky vnitrodenního trhu - 16.11.2019
Hodina Zobchodované množství (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Cena posledně uzavřeného kontraktu (EUR/MWh)
1 31,4 29,05 15,00 39,05 30,00
2 33,5 32,13 15,00 61,00 49,73
3 37,5 41,54 15,00 62,00 62,00
4 71,5 46,02 15,00 60,00 40,19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24