Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu - 14.12.2018

Výsledky vnitrodenního trhu - 14.12.2018
Hodina Zobchodované množství (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Cena posledně uzavřeného kontraktu (EUR/MWh)
1 6,0 45,17 45,00 46,00 46,00
2 11,0 47,82 45,00 58,96 58,96
3 33,0 45,73 35,00 47,00 45,00
4 40,8 42,35 35,00 47,00 35,00
5 48,3 35,51 30,60 45,00 30,72
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24