Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu - 20.06.2019

Výsledky vnitrodenního trhu - 20.06.2019
Hodina Zobchodované množství (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Cena posledně uzavřeného kontraktu (EUR/MWh)
1 14,5 32,64 20,00 41,00 20,07
2 14,5 33,12 20,00 39,00 39,00
3 6,5 22,94 20,00 38,00 21,05
4 15,5 21,36 20,00 37,88 37,88
5 25,5 25,35 20,00 38,81 20,00
6 14,5 32,88 20,00 38,89 38,58
7 7,5 35,99 20,00 40,00 39,95
8 50,0 44,86 25,30 65,00 30,51
9 73,0 42,78 25,26 55,00 55,00
10 58,0 39,51 30,00 41,00 30,00
11 137,0 49,61 27,00 56,00 56,00
12 149,0 59,75 30,00 69,50 69,49
13 156,0 48,21 40,00 52,45 45,79
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24