Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu - 17.06.2024

Hodina Zobchodované množství (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
1 233,6 66,86 16,00 92,90 45,00
2 143,4 63,69 46,29 112,80 63,80
3 198,6 63,91 53,99 75,00 75,00
4 260,7 67,91 45,39 100,00 50,59
5 230,0 65,30 38,85 93,00 48,22
6 109,4 76,58 15,00 93,80 15,00
7 322,9 100,87 85,00 134,91 85,00
8 464,1 94,52 80,00 129,99 129,99
9 632,3 93,32 51,01 120,00 60,01
10 188,1 68,45 20,09 99,78 80,00
11 213,1 44,03 -1,00 89,90 -0,01
12 173,7 20,26 -100,00 56,32 -99,99
13 183,9 -42,96 -120,00 49,93 -100,00
14 207,4 -49,05 -120,00 41,90 0,00
15 442,6 24,78 2,01 65,00 65,00
16 233,0 30,90 -50,00 100,00 99,99
17
18
19
20
21
22
23
24