Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu - 21.11.2018

Výsledky vnitrodenního trhu - 21.11.2018
Hodina Zobchodované množství (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Cena posledně uzavřeného kontraktu (EUR/MWh)
1 1,0 33,54 33,54 33,54 33,54
2 3,0 30,85 30,85 30,85 30,85
3 4,9 30,82 30,80 30,85 30,80
4 22,9 39,26 30,80 55,00 55,00
5 11,0 44,73 42,03 45,00 42,03
6 12,0 44,83 44,00 45,00 44,00
7 10,0 53,00 52,00 54,00 52,00
8 10,0 62,50 60,00 65,00 60,00
9 5,0 68,00 68,00 68,00 68,00
10 63,0 78,06 61,01 86,00 85,90
11 70,0 91,12 70,00 119,00 119,00
12 79,5 89,79 68,00 114,00 114,00
13 110,0 89,23 75,01 100,00 90,00
14 97,4 88,08 69,96 100,00 95,00
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24