For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

Gas Documentation for Suggestions

 

XML message formats, XSD templates for suggestions until 10.8.2020
Description Documents for download
XML message formats gas for suggestions until 10.8.2020 D1.4.2G XML formats for suggestions.docx
XSD templates gas for suggestions until 10.8.2020 D1.4.2G XSD templates for suggestions

Suggestions are to be sent to jnecesany@ote-cr.cz until 10. August 2020 at the latest.

 

 

Overview of changes in document D1.4.2G formats XML for suggestions revision V 1.61
Description (Czech only)

Definice SFVOTGASTDDNETT – byly přidány dva nové atributy unitPrice a gridid elementu Data:

unitPrice - Měsíční clearingová cena Kč/MWh

gridid – ID sítě

Dále byl přidán atribut tradeType elementu TradeGroup:

tradeType - Typ obchodu 

Definice SFVOTGASTDD – byly přidány nové elementy TradeGroup a Grid elementu Rut:

TradeGroup – Skupina obchodů

Grid -  Síť

Dále byl posunut element Period pod element Grid. Element Period má nahrazený atribut periodYear ( nově pouze rok) a atribute periodDate je v elementu Data.

Zprávy Edigas - číselník CLCDS025 - Imbalance type (Typ odchylky)- doplněny následující typy:

DCLG - měsíční odchylky zúčtování TDD na základě odpovědnosti za ztráty

ECLG  - závěrečné měsíční odchylky zúčtování TDD na základě odpovědnosti za ztráty

A dále byly změněny popisky:

DCLT - měsíční odchylky zúčtování TDD za OPM

ECLT - závěrečné měsíční odchylky zúčtování TDD za OPM