For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

LDS statistics

Entry Descritpion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 663 031,840 600 657,427 667 283,283 613 748,553 629 557,525 606 782,474 587 279,319 578 535,650 590 653,335 611 146,280 620 683,880 585 925,199
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 182 069,784 156 067,265 160 126,469 138 667,493 101 401,523 205 442,876 253 595,268 183 905,580 251 714,558 250 300,461 197 249,965 282 617,954
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 985 180,449 901 384,386 984 223,068 913 957,000 937 591,853 886 570,270 869 041,093 849 549,327 875 967,268 865 829,091 893 970,257 874 614,757
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 36 735,125 31 957,066 35 140,313 34 788,092 33 507,535 30 079,672 31 317,049 29 930,500 31 759,819 29 791,053 30 728,937 32 732,305
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 17 611,917 15 881,305 16 664,724 15 671,289 16 064,437 15 010,396 15 836,811 15 103,968 15 165,803 15 483,908 16 022,321 14 753,366
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 1 043,005 1 332,211 1 078,288 391,624 101,555 27,350 72,576 65,042 201,008 90,023 652,584 986,828
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 542 517,350 490 092,236 513 674,183 472 897,388 445 578,012 519 246,232 567 644,193 501 211,641 572 471,309 538 479,552 504 310,800 604 223,291
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 297,068 17 704,707 18 903,938 18 509,750 19 356,500 19 513,642 19 993,480 19 870,647 19 769,449 14 035,190 19 582,966 18 553,303
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 21 289,726 18 633,043 20 270,473 18 688,086 16 971,335 15 517,162 16 358,717 17 497,508 16 538,499 16 906,847 17 091,951 17 977,165
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 66 217,804 47 470,867 43 633,384 43 852,917 44 306,127 43 913,230 197 495,823 45 158,621 45 573,231 46 330,979 45 952,710 54 870,006
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).