For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

LDS statistics

Entry Descritpion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 626 965,725 591 537,169 631 418,474 603 539,190
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 254 600,000 221 976,096 231 042,563 211 057,365
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 898 521,165 846 459,203 918 741,304 856 154,263
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 33 419,147 32 638,817 33 771,281 32 881,905
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 16 185,628 14 906,479 15 820,218 14 894,629
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 767,391 89,285 150,774 21,796
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 574 154,181 509 078,992 551 549,495 494 924,990
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 621,188 0,000 0,000 0,000
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 17 215,838 16 553,118 17 101,046 15 233,899
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 46 657,850 58 986,093 47 238,204 54 064,374
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).