For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

LDS statistics

Entry Descritpion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 641 930,283 613 920,124 680 191,414
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 212 868,096 167 418,911 176 103,195
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 942 335,461 896 532,760 980 631,925
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 24 349,020 23 108,746 24 451,535
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 19 148,218 17 592,843 19 305,511
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 807,000 817,820 991,429
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 561 513,102 485 107,925 513 828,688
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 107,675 107,797 112,850
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 19 579,325 18 316,200 19 198,174
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 40 747,865 42 682,000 96 118,789
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).