For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

LDS statistics

Entry Descritpion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 626 965,725 591 537,169 631 418,474 603 539,190 613 481,613 641 698,319 592 046,591 599 030,913 591 624,076 614 617,258
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 254 600,000 221 976,096 231 042,563 211 057,365 116 889,877 103 121,865 177 804,979 141 590,043 205 323,863 207 803,968
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 898 521,165 846 459,203 918 741,304 856 154,263 837 866,025 825 376,334 755 878,408 828 594,638 820 281,936 867 406,083
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 33 419,147 32 638,817 33 771,281 32 881,905 33 733,970 27 261,570 29 442,963 30 179,549 29 573,095 32 792,453
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 16 185,628 14 906,479 15 820,218 14 894,629 15 199,093 14 659,380 13 158,914 13 312,757 14 451,165 15 159,131
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 767,391 89,285 150,774 21,796 380,250 621,067 416,511 114,675 46,733 259,061
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 574 154,181 509 078,992 551 549,495 494 924,990 371 256,945 314 929,218 432 299,750 399 114,269 462 217,014 491 175,088
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 621,188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 17 215,838 16 553,118 17 101,046 15 233,899 15 070,417 13 317,421 13 915,814 14 580,649 13 666,942 15 066,428
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 46 657,850 58 986,093 47 238,204 54 064,374 48 586,154 48 583,897 48 829,848 48 253,282 67 264,830 49 623,164
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).