For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

LDS statistics

Entry Descritpion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 688 778,439 613 614,338 677 565,282 646 052,142 684 229,047 664 093,336 665 183,392 669 914,737 672 184,136 689 871,757 678 259,229 617 408,048
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 305 826,787 260 559,430 278 870,283 249 886,189 243 624,980 151 973,218 186 745,844 173 695,521 203 766,762 281 680,572 284 590,587 302 676,119
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 1 035 857,667 924 858,567 1 005 072,285 938 354,613 976 489,744 928 367,464 930 055,921 923 833,108 941 702,361 943 176,777 951 085,280 917 690,883
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 27 718,575 24 905,561 25 235,116 24 177,034 23 194,742 21 403,263 23 891,708 22 029,251 22 967,553 21 708,399 23 066,712 25 260,953
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 26 882,733 24 798,907 27 401,768 23 033,781 23 851,221 22 301,106 22 057,886 21 198,004 24 013,160 24 470,644 24 248,436 16 714,268
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 59,967 67,746 79,606 63,974 168,279 165,804 166,840 55,972 812,580 857,509 467,464 1 256,933
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 698 850,296 612 262,887 652 405,521 581 908,049 579 501,792 454 774,184 489 564,603 465 352,571 512 291,603 577 750,143 599 343,836 635 461,613
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 775,281 8 588,491 7 696,224 105,975 7 422,022 43,753 35,682 7 609,260 60,492 114,544 133,907 167,758
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 18 955,502 15 424,272 17 630,887 15 974,077 17 074,692 15 123,814 15 909,496 15 917,886 15 646,827 18 322,556 17 184,656 16 921,980
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 35 416,762 35 501,341 34 371,042 42 760,590 41 991,872 36 061,054 36 804,237 102 821,804 36 269,194 36 397,101 36 721,653 37 753,997
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).