For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

LDS statistics

Entry Descritpion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 685 298,457 647 112,405 650 505,849 514 100,162 520 719,748
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 266 392,594 222 724,328 215 323,609 197 198,238 200 986,084
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 955 211,328 912 131,795 940 051,169 759 325,500 759 242,701
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 21 779,670 21 125,880 21 384,537 20 192,929 19 865,510
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 20 567,062 25 397,954 13 951,218 18 226,471 16 317,694
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 1 623,294 625,645 270,731 567,659 190,640
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 581 518,811 536 185,728 535 083,503 474 910,553 470 821,307
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 182,221 7 711,809 110,425 70,016 42,498
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 17 555,066 16 061,461 16 480,378 13 888,771 15 020,344
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 37 592,597 38 678,564 43 330,453 39 010,223 44 581,053
These statistical data represent the sums of individual items from all electricity consumption reports in the local distribution systems (LDS) according to Annex No. 11 Decree No. 408/2015 SB. on the electricity market rules that the operators of local distribution systems have passed to the information system of market operator.
In this report the voltage levels are not distinguished, for example (EHV, HV, LV), the reported value is the sum of all voltage levels. E.G. the item "Power consumption from parent DS (from regional DS / parent LDS)" is set as the sum of data 1A + 1B + 1C (item names - see electricity consumption statement in LDS according to Annex No. 11 of Decree No. 408/2015 SB) of all relevant consumption statements electricity in LDS delivered by individual operators for the given period to the market operator system (CS OTE).