Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Informace OTE

Detail informace OTE
Datum a čas zveřejnění 25.11.2022 12:00:18
Popis Záměr provedení vyrovnávací akce
Obchodní den 25.11.2022
Další informace Typ trhu: VDT, Produkt: WD , Množství: 100,000 MWh, Počáteční cena: 121,50 EUR/MWh, Směr: Prodej, Důvod: Obchod podle PTP Příloha č. 8 bodu 9 nebo 10