Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti

Ing. Michal Puchel předseda představenstva
Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA místopředseda představenstva
Ing. Alena Lobotková členka představenstva

 

Dozorčí rada

Mgr. Michael Kašpar předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Mlynář místopředseda dozorčí rady
Ing. Michal Hrubý člen dozorčí rady
Dr. Ing. Jaromír Drábek člen dozorčí rady

Stanovy OTE, a.s. ke dni 01. 7. 2023