Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti

Ing. Aleš Tomec předseda představenstva
Ing. Michal Ivánek místopředseda představenstva
Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva

 

Dozorčí rada

Ing Hana Konrádová, MBA místopředsedkyně dozorčí rady
Ing. Oldřich Petržilka člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Kubovic člen dozorčí rady
Ing. Jiří Maceška člen dozorčí rady
Ing. Jiří Havlíček, MBA člen dozorčí rady
Ing. Peter Stračár člen dozorčí rady

Stanovy OTE, a.s. ke dni 3.11.2020