Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti

Ing. Michal Puchel předseda představenstva
Ing. Michal Ivánek místopředseda představenstva
Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva

 

Dozorčí rada

Ing. Peter Stračár předseda dozorčí rady
Ing. Hana Konrádová, MBA místopředsedkyně dozorčí rady
Ing. Michal Hrubý člen dozorčí rady
Jan Ondřich, MSc. člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Mlynář člen dozorčí rady
Mgr. Michael Kašpar člen dozorčí rady

Stanovy OTE, a.s. ke dni 30. 6. 2021