Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti

Ing. Michal Puchel předseda představenstva
Ing. Michal Ivánek místopředseda představenstva
Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva

 

Dozorčí rada

Ing. Peter Stračár předseda dozorčí rady
Ing. Hana Konrádová, MBA místopředsedkyně dozorčí rady
Ing. Jaroslav Kubovic člen dozorčí rady
Ing. Jiří Havlíček, MBA člen dozorčí rady
Ing. Pavla Břečková, Ph.D., MBA člen dozorčí rady

Stanovy OTE, a.s. ke dni 30. 6. 2021