Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Zadávání veřejných zakázek

OTE se při zadávání veřejných zakázek řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. OTE v rámci zadávání veřejných zakázek postupuje transparentně, při výkonu svých činností dodržuje zásady rovného a nediskriminačního přístupu ve vztahu k dodavatelům a postupuje v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.  

Informace o zadávaných veřejných zakázkách uveřejňujeme v rozsahu požadovaném zákonem zde:

Profil zadavatele