Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
02.07.2021 08:00:00

20 let od založení Operátora trhu, spolehlivého partnera na trhu s elektřinou a plynem.

20 years of OTE banner

 

Dne 2. července 2001 byla založena společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s., dnes působící pod názvem OTE, a.s., (OTE, Operátor trhu). Již od svého počátku OTE plní významnou roli v sektoru energetiky České republiky. Po celou dobu svého působení vykonává a rozvíjí činnosti, které přispívají ke kultivaci tuzemského i zahraničního trhu s elektřinou a plynem, a poskytuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi spolehlivé a kvalitní služby účastníkům trhu.


OTE, již od svého založení organizuje krátkodobý trh s elektřinou a plní významnou roli zejména při zúčtování a finančním vypořádání odchylek v elektroenergetice, tj. rozdílů mezi sjednaným a skutečně odebraným nebo vyrobeným množstvím elektřiny účastníků trhu s elektřinou. Od roku 2005 vykonává činnosti spojené se správou rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kdy v rámci této role zajišťuje evidenci provozovatelů a jejich zařízení emitujících skleníkové plyny, tj. zejména přiděluje a vyřazuje povolenky v souladu s národním alokačním plánem ČR a registruje jejich transakce. Nelze opomenout, že Operátor trhu je rovněž pověřen výkonem činnosti dražitele povolenek za Českou republiku. V roce 2010 rozšířil své aktivity i na trhu s plynem a organizuje krátkodobý trh s plynem a zúčtovává odchylky v plynárenství. Od roku 2013 dále zajišťuje výplatu provozní podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. V roce 2015 byl OTE ustanoven, a v roce 2019 opětovně potvrzen, jako nominovaný organizátor trhu k zajištění integrace českého trhu s elektřinou s ostatními trhy v Evropě. Aktivity Operátora trhu v roli nominovaného organizátora trhu v rámci mezinárodních integračních projektů na trhu s elektřinou vedoucích přispívají k rozvoji přeshraničního obchodování a mezinárodní spolupráce. Příkladem je dlouholeté úsilí při propojení českého denního trhu a vnitrodenního trhu s elektřinou na platformách OTE do celoevropského obchodování

 

Všechny výše uvedené činnosti zajišťuje dlouhodobě budovaný tým zkušených odborníků. Ti vzájemně velmi dobře spolupracují a pro účastníky trhu transparentně a v co nejkratší době zajišťují služby, které požadují. V rámci IT platformy OTE je každoročně zobchodovávána přibližně třetina roční spotřeby elektřiny a čtvrtina spotřeby plynu České republiky. IT architektura operátora trhu je průběžně rozvíjená tak, aby jejím prostřednictvím bylo možné transparentně a bezpečně zajistit stabilní nárůst objemu uskutečněných obchodů, přenášených a zpracovávaných dat, včetně jejich primární validace, agregace do skupin a zajištění přístupu k nim pro relevantní příjemce. Svými zkušenostmi Operátor trhu přispívá k samotnému rozvoji tuzemského trhu s elektřinou a trhu s plynem v České republice i v zahraničí.
OTE má i mnoho smělých plánů do budoucna. Především kontinuálně rozšiřovat svoje služby dle podnětů a potřeb účastníků trhu, implementovat nové požadavky vyplývající z tuzemských a evropských zákonných norem a českých i mezinárodních energetických projektů. To vše při zajištění kybernetické bezpečnosti, dostupnosti a integrity spravovaných dat. Mezi významné projekty OTE v poslední době v této oblasti patří například implementace 15 minutové zúčtovací a obchodovací periody, spolupráce na realizaci tzv. chytrého měření (AMM), podpora České republiky při obstarávání nebo poskytování plynu v rámci tzv. solidarity, vydávání záruk původu a mnoho dalších zde nejmenovaných, přesto neméně důležitých projektů v energetice.
Operátor trhu je připraven na nové výzvy a příležitosti a věří, že bude i nadále respektovaným partnerem a svými aktivitami přispěje k rozvoji české elektroenergetiky a plynárenství.

 

OTE ve zkratce:

OTE ve zkratce:

 

 

Více k činnostem OTE: www.ote.cz