Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
01.08.2022 15:10:00

ERU Europe GmbH - novým subjektem zúčtování v plynárenství

Do centrálního systému OTE byl zaregistrován nový subjekt zúčtování v plynárenství– společnost ERU Europe GmbH přístupem od 1. 8. 2022 na virtuální obchodní bod a krátkodobé trhy s plynem organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 122 účastníků a krátkodobý trh s plynem 117 účastníků.