Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
30.09.2019 11:30:24

Informace o ukončení Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

Informujeme účastníky trhu, že v souladu s vyhláškou č.408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou společnost OTE, a.s., obdržela informaci od společnosti E.ON Distribuce, a.s., že ke dni 30.9.2019, 24:00 hod., dojde k zániku závazků založených Rámcovými smlouvami o zajištění služeb distribuční soustavy v elektroenergetice uzavřených mezi společností E.ON Distribuce, a.s., a společností STABIL ENERGY, s.r.o.,, registrovaný účastník trhu číslo 7205, EAN RÚT 8591824720509, IČ 24257664, u odběrného místa: EAN OM 859182400206458525.

Na základě této informace registrovaní účastníci trhu mohou v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, prostřednictvím informačního systému operátora trhu podat do 30.9.2019, 24:00 hod., žádost o zrychlenou změnu dodavatele u tohoto odběrného místa podle §59 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. V případě, že nedojde u zákazníka ke změně dodavatele, bude u příslušného odběrného místa zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.