Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
13.05.2022 14:00:00

Inkor Trading Limited - novým subjektem zúčtování v plynárenství

Do centrálního systému OTE byl zaregistrován nový subjekt zúčtování v plynárenství– společnost Inkor Trading Limited přístupem od 16. 5. 2022 na virtuální obchodní bod a krátkodobé trhy s plynem organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 121 účastníků a krátkodobý trh s plynem 117 účastníků.