Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
28.11.2023 15:15:00

LC grid s.r.o. byla ukončena v systému CS OTE jako subjekt zúčtování v elektroenergetice

Ke dni 30. 11. 2023 bude v centrálním systému OTE ukončen účastník trhu - společnost LC grid s.r.o. - jako subjekt zúčtování v elektroenergetice. Společnost neměla přístup na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 144 účastníků a na krátkodobý trh s plynem 133 účastníků.