Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
22.11.2022 11:10:00

Národní energie a.s. – ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy v síti EG.D, a.s.

Informujeme účastníky trhu, že v souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou společnost OTE, a.s., obdržela informaci od společnosti EG.D, a.s., že ke dni 22.11.2022, 24:00 hod., dojde k ukončení Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené společností EG.D, a.s., jako provozovatelem distribuční soustavy, s dodavatelem elektřiny Národní energie a.s., registrovaný účastník trhu číslo 34061, EAN RÚT 8591824406137, IČ 09782885, u odběrných míst na vymezeném území EG.D, a.s.

 

Na základě této informace registrovaní účastníci trhu mohou v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, prostřednictvím informačního systému operátora trhu podat do 22.11.2022, 24:00 hod., žádost o zrychlenou změnu dodavatele u těchto odběrných míst podle §59 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. V případě, že nedojde u zákazníků ke změně dodavatele, bude příslušným zákazníkům zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.