Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
02.07.2021 10:00:00

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zveřejňují roční zprávu a zprávu o nákladech vnitrodenního a denního propojení trhů za rok 2020 dle Nařízení CACM

All nemo committee.png

Nemo_line.png

Roční zpráva (CACM Annual Report) a zpráva o nákladech (CACM Cost Report) za rok 2020, kterou připravili nominovaní organizátoři trhu s elektřinou ('NEMOs') ve spolupráci s provozovateli přenosových soustav ('TSOs'), monitoruje provádění nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení komise 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, 'Nařízení CACM') a související metodiky algoritmu.

 

Roční zpráva shrnuje práci dosaženou nominovanými organizátory trhu a provozovateli přenosových soustav v projektech propojení denních ('SDAC') a vnitrodenních trhů ('SIDC') s cílem zajistit úspěšné fungování propojených trhů. Přináší také komplexní přehled operací v rámci SDAC a SIDC v roce 2020 a poskytuje široký vhled do současného a budoucího výkonu algoritmů pro propojení trhu a prováděných činností v oblasti výzkumu a vývoje. Pravidelné a transparentní hodnocení jejich provozu a výkonu je klíčem ke konečnému cíli všech projektů - efektivnímu integrovanému trhu s energií v EU.

Zpráva o nákladech dává detailní přehled nákladů roku 2020 na činnosti NEMOs a/nebo TSOs v rámci plnění povinností plynoucích z Nařízení CACM, zejména pak z projektů SDAC a SIDC. Rovněž zahrnuje náklady regionálních projektů realizovaných NEMOs a TSOs ve vztahu k propojování trhů a výhled na rok 2021.

V září uspořádá NEMO Committee online seminář, kde bude roční zpráva CACM 2020 prezentována. Přesné datum a program semináře budou brzy zveřejněny.

Nemo_line.png

Více informací najdete v tiskové zprávě NEMO Committee

CACM Annual Report 2020 je dostupný na stránkách NEMO Committee zde.

CACM Cost Report 2020 je dostupný na stránkách NEMO Committee zde.