Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
04.07.2022 12:00:00

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zveřejňují roční zprávu a zprávu o nákladech vnitrodenního a denního propojení trhů za rok 2021 dle Nařízení CACM

All nemo committee.png

Nemo_line.png

Roční zpráva (CACM Annual Report) a zpráva o nákladech (CACM Cost Report) za rok 2021, kterou připravili nominovaní organizátoři trhu s elektřinou ('NEMOs') ve spolupráci s provozovateli přenosových soustav ('TSOs'), monitoruje provádění nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení komise 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, 'Nařízení CACM') a související metodiky algoritmu.

Roční zpráva shrnuje práci dosaženou nominovanými organizátory trhu a provozovateli přenosových soustav v projektech propojení denních ('SDAC') a vnitrodenních trhů ('SIDC') s cílem zajistit úspěšné fungování propojených trhů. Přináší také komplexní přehled operací v rámci SDAC a SIDC v roce 2021 a poskytuje široký vhled do současného a budoucího výkonu algoritmů pro propojení trhu a prováděných činností v oblasti výzkumu a vývoje. Pravidelné a transparentní hodnocení jejich provozu a výkonu je klíčem ke konečnému cíli všech projektů - efektivnímu integrovanému trhu s energií v EU.

Zpráva o nákladech dává detailní přehled nákladů roku 2021 na činnosti NEMOs a/nebo TSOs v rámci plnění povinností plynoucích z Nařízení CACM, zejména pak z projektů SDAC a SIDC. Rovněž zahrnuje náklady regionálních projektů realizovaných NEMOs a TSOs ve vztahu k propojování trhů a výhled na rok 2022.

Roční zpráva CACM 2021 bude představena na semináři, který se uskuteční v září tohoto roku v Bruselu. Přesné datum a program semináře budou brzy zveřejněny.

Nemo_line.png

Více informací najdete v tiskové zprávě NEMO Committee zde.

CACM Annual Report 2021 je dostupný na stránkách NEMO Committee zde.

CACM Cost Report 2021 je dostupný zde.