Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
21.04.2022 17:00:00

Operátor trhu odebírá elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů

Mezi klíčové strategické cíle společnosti OTE, a.s., patří činnosti spojené s odpovědným přístupem k životnímu prostředí, ochranou klimatu a udržitelným rozvojem. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie jejím certifikovaným odběrem je jedním z prostředků, jak těchto cílů dosáhnout.

OTE, a.s., (OTE, operátor trhu) je společností, která dlouhodobě a proaktivně přistupuje k ochraně klimatu. Respektuje a uznává etický a udržitelný způsob podnikání a svými sociálně odpovědnými aktivitami se snaží přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Operátor trhu se proto rozhodl i v roce 2022 pokrýt vlastní spotřebu elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Od svého dodavatele obdržel certifikaci – záruky původu, které potvrzují, že spotřebovaná elektřina v sídle společnosti i v místě datových center, která OTE využívá pro provoz infrastruktury svých systémů prostřednictvím dodavatele IT služeb, byla vyrobená z obnovitelných zdrojů.

„Spotřebou elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů OTE naplňuje svou strategii odpovědného chování vůči společnosti a životnímu prostředí. Vážím si toho, že podporujeme environmentálně šetrnější způsoby výroby elektřiny, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.“, říká předseda představenstva OTE Ing. Michal Puchel.

 

Tisková zpráva ve formátu PDF k dispozici ZDE.