Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
14.10.2021 14:45:00

Plyn: Společnost A-PLUS Energie obchodní, a.s., pozbyla možnost dodávat plyn

Operátor trhu v souladu s § 118 odst. 5 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že pozastavuje od 22.10.2021 činnost společnosti A-PLUS Energie obchodní, a.s., IČ: 03695581, EIC: 27X-A-PLUS-EN--I, z důvodu pozbytí možnosti dodávat plyn.

V souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, je u zákazníků umožněn příjem rychlé změny dodavatele v období od 19.10.2021 8:00 hodin do 21.10.2021 8:00 hodin. Následně budou u příslušných zákazníků zahájeny dodávky dodavatelem poslední instance nebo jiným dodavatelem na základě rychlé změny dodavatele s účinností od 22.10.2021 6:00 hodin. Zahájení dodávek dodavatelem poslední instance se nevztahuje na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh.

 

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.

 

Operátor trhu postupuje v souladu s platnými předpisy a s cílem minimalizovat negativní dopady na trh s plynem.