Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
22.11.2021 14:00:00

Posunutí Go-Live projektu Core Flow-Based Market Coupling

Strany projektu Core Flow-Based Market Coupling ('Core FB MC') informují účastníky trhu, že spuštění projektu původně plánované na konec února 2022, se posouvá.

První fáze Core Joint Integration Testing ('Core JIT') nebyla zahájena dle původního harmonogramu kvůli zpoždění externích vstupů. Technické problémy, které se objevily během prvních týdnů společného integračního testování, navíc vyžadují prodloužení testovací fáze s cílem zajistit dostatečnou robustnost systémů.

 

Účastníci projektu pracují na opravách systémů, aby bylo možné opětovně zahájit testování a zpoždění projektu tak bylo minimalizováno. Vzhledem k vysoké komplexitě systémů a nezbytnému sladění s externími stranami se v současnosti očekává, že uvedení do provozu proběhne nejdříve na začátku 2. čtvrtletí 2022 a nejpozději do konce 2. čtvrtletí 2022.

Další informace budou sděleny během jednání Core Consultative Group dne 29. listopadu.

 core-fb

 

Více informací najdete zde (pouze v EN).