Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
18.11.2019 10:23:08

Projekt evropského propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC) v rámci tzv. druhé vlny lokálních implementačních projektů potvrzuje spuštění provozu dne 19. listopadu 2019. Ke čtrnácti již propojeným zemím Evropské unie se tak přidá dalších sedm zemí.

Nominování operátoři trhu s elektřinou (NEMO) a provozovatelé přenosových soustav (PPS) potvrzují cílové datum propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC, dříve také známé pod zkratkou XBID) v rámci tzv. druhé vlny Lokálních implementačních projektů dne 19. listopadu pro první den dodávky 20. listopadu. Toto potvrzení následuje po úspěšném dokončení interního testování a po testování s účastníky trhu. Všechny zapojené hranice budou při vstupu do provozu aktivní s výjimkou švédsko-polské hranice, která bude prozatím uvedena do provozu v režimu „neaktivní“, a to do té doby, než dojde k vyřešení problémů na tomto hraničním profilu. Ačkoli je Polsko státem s MNA (multi NEMO arrangements, tj. v zemi působí více než jedno NEMO), bude pro počáteční období ode dne vstupu do provozu druhé vlny společnost Nordpool EMCO jediným přepravcem v Polsku.

Více informací lze nalézt v přiložené tiskové zprávě.