Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
21.04.2021 08:00:00

Prvo plinarsko društvo d.o.o. - novým subjektem zúčtování v plynárenství

Do centrálního systému OTE byl zaregistrován nový subjekt zúčtování v plynárenství– společnost Prvo plinarsko društvo d.o.o.  s přístupem od 1. 5. 2021 na virtuální obchodní bod a krátkodobé trhy s plynem organizované OTE, a.s. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 118 účastníků a krátkodobý trh s plynem 106 účastníků