Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
11.04.2022 15:45:00

SDAC: Harmonizovaná maximální cena pro denní trh s elektřinou v rámci SDAC bude od 10. května zvýšena na +4 000 EUR/MWh

V souladu s metodikou harmonizovaných maximálních a minimálních cen (HMMCP), článek 41 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015 (nařízení CACM), se harmonizovaná maximální cena pro jednotný denní trh (Single Day-Ahead Coupling, SDAC) zvyšuje o 1 000 EUR/MWh na +4 000 EUR/MWh s účinností od 10. května 2022.

Ke zvýšení limitu pro maximální cenu dochází poté, co ve Francii dne 3. dubna 2022 v 8. a 9. hodině ceny dosahovaly 2 712,99, resp. 2 987,78 EUR/MWh. Zúčtovací spotová cena tedy překročila hodnotu 60 % harmonizované maximální ceny pro SDAC, což je dle výše zmíněné metodiky podmínkou pro změnu limitu.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě zde (pouze v EN).