Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox
03.06.2019 15:27:04

Výbor NEMO Committee oznamuje spuštění nové webové stránky a zahájení společné veřejné konzultace ke změnám metodiky algoritmů

Výbor pro nominované operátory trhu s elektřinou (výbor NEMO Committee) dnes oznámil spuštění společné internetové stránky, jejímž cílem je představit relevantní informace všem zúčastněným stranám a poskytnout informace o činnosti tohoto výboru. Cílem nových stránek je zvýšit transparentnost v souvislosti s pokrokem, kterého společně nominovaní operátoři trhu s elektřinou (NEMO) dosahují při budování efektivnějších trhů s elektřinou. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě (dostupné pouze v anglickém jazyce).

Dnešním dnem zahájily společně všichni NEMO a všichni provozovatelé přenosových soustav (TSO) veřejnou konzultaci podle článku 12 nařízení Komise (EU) č. 1222/2015 ke změně metodiky algoritmů, se zapracováním řízení změn algoritmu a monitorování algoritmu, a to včetně podpory vnitrodenních aukcí zahrnuté dále v rámci pozměňovacího návrhu souboru požadavků na algoritmus a také v rámci metodiky produktů, které mohou nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zahrnout do jednotného propojení vnitrodenních trhů. Konzultace bude otevřena do 2. července a bude přístupná jak z internetových stránek výboru NEMO Committee (www.nemo-committee.eu), tak z webových stránek ENTSO-E (www.entsoe.eu).