Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
14.01.2019 11:36:54

Zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku u odběrných míst dodavatele elektřiny EASY energie s.r.o.

Informujeme účastníky trhu, že u odběrných míst, do kterých zajišťuje dodávku elektřiny společnost EASY energie s.r.o., EAN RÚT 8591824264331, IČ 05957982, není od 14. 1. 2019 zajištěno přenesení odpovědnosti za odchylku z důvodu zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku ze strany příslušného subjektu zúčtování tohoto dodavatele k termínu 13. 1. 2019, a to bez náhrady.

Odběrná místa dodavatele elektřiny EASY energie s.r.o., u kterých není ode dne 14. 1. 2019 přiřazen subjekt zúčtování, budou v souladu s ustanovením § 17, odst. 8 vyhl. č. 408/2015 Sb. s platností od 14. 1. 2019 v informačním systému operátora trhu převedena k příslušnému dodavateli poslední instance.