Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Finanční zajištění

1. Parametrické ceny

S ohledem na změny v řízení služeb výkonové rovnováhy1 a související vývoj cen aktivované regulační energie jsou s účinností od

  • dne dodávky 21.4.2022  do dne dodávky 18.5.2022 parametrické ceny pro ocenění rizikové expozice za odchylku stanoveny ve výši 15.000 Kč/MWh pro rizikovou expozici za zápornou odchylku a 700 Kč/MWh pro rizikovou expozici za kladnou odchylku
  • dne dodávky 19.5.2022  do oznámení další změny parametrické ceny pro ocenění rizikové expozice za odchylku stanoveny ve výši 15.000 Kč/MWh pro rizikovou expozici za zápornou odchylku a 2.500 Kč/MWh pro rizikovou expozici za kladnou odchylku.

 

1 https://www.ceps.cz/cs/tiskove-zpravy/novinka/zebrickova-regulace-meni-princip-rizeni-prenosove-soustavy

 

2. Principy RM OTE

Základní principy metodiky RM OTE (řízení rizik) pro trh s elektřinou jsou popsány v dokumentu, který naleznete zde (docx 180 KB).

 

3. Bankovní spojení pro navýšení finančního zajištění v elektřině

Číslo bankovního účtu: 27-5868530287/0100
IBAN: CZ37 0100 0000 2758 6853 0287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa: VÁCLAVSKÉ NÁM. 42
114 07 PRAHA 1
 

4. Sazba Operátora trhu

Sazba Operátora trhu pro stanovení přírůstků finančních prostředků finančního zajištění složených na účet operátora trhu dle bodu 7.5 Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku, je pro příslušný den a hodnotu PRIBOR O/N stanovena ve výši:

PRIBOR O/N

Sazba Banky Operátora trhu

Sazba Operátora trhu

≤ 0,8 % p.a.

< 0,0 % p.a.

sazba Banky Operátora trhu na běžném účtu pro právnické osoby

≥ 0,0 % p.a.

0,0 % p.a.

> 0,8 % p.a.

 

PRIBOR O/N – 0,800 p.b.

PRIBOR O/N - sazba PRIBOR na jeden den na mezibankovním trhu depozit zveřejněná Českou národní bankou pro příslušný den.

Banka Operátora trhu – Komerční banka, a.s.

 

5. Kontakty RM OTE

V případě dotazů a námětů neváhejte kontaktovat naše oddělení Řízení rizik:

Ing. Ondřej Záviský 234 686 400 OZavisky@ote-cr.cz
Ing. Ondřej Houdek 234 686 403 OHoudek@ote-cr.cz

 
6. Dokumenty ke stažení