Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Finanční zajištění

1. Parametrické ceny

 S účinností od dne dodávky 17.4.2024  do oznámení další změny  je parametrická cena pro ocenění rizikové expozice za odchylku stanovena ve výši 7.500 Kč/MWh pro rizikovou expozici za kladnou odchylku (současná výše parametrické ceny pro kladnou odchylku činí 5 000 Kč/MWh).

účinností od dne dodávky 17. 12. 2023  do oznámení další změny  je parametrická cena pro ocenění rizikové expozice za odchylku stanovena ve výši 15.000 Kč/MWh pro rizikovou expozici za zápornou odchylku (předchozí parametrická cena byla stanovena na 20.000 Kč/MWh).

 

2. Principy RM OTE

Základní principy metodiky RM OTE (řízení rizik) pro trh s elektřinou jsou popsány v dokumentu, který naleznete zde (docx 180 KB).

 

3. Bankovní spojení pro navýšení finančního zajištění v elektřině

Číslo bankovního účtu: 27-5868530287/0100
IBAN: CZ37 0100 0000 2758 6853 0287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa: VÁCLAVSKÉ NÁM. 42
114 07 PRAHA 1
 

4. Sazba Operátora trhu

Sazba Operátora trhu pro stanovení přírůstků finančních prostředků finančního zajištění složených na účet operátora trhu dle bodu 7.5 Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku, je pro příslušný den do 31.1.2024 včetně a hodnotu PRIBOR O/N stanovena ve výši:

PRIBOR O/N

Sazba Banky Operátora trhu

Sazba Operátora trhu

≤ 0,8 % p.a.

< 0,0 % p.a.

sazba Banky Operátora trhu na běžném účtu pro právnické osoby

≥ 0,0 % p.a.

0,0 % p.a.

> 0,8 % p.a.

 

PRIBOR O/N – 0,800 p.b.

Sazba Operátora trhu pro stanovení přírůstků finančních prostředků finančního zajištění složených na účet operátora trhu dle bodu 7.5 Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku, je pro příslušný den od 1.2.2024 a hodnotu PRIBOR O/N stanovena ve výši:

PRIBOR O/N

Sazba Banky Operátora trhu

Sazba Operátora trhu

≤ 0,94 % p.a.

< 0,0 % p.a.

sazba Banky Operátora trhu na běžném účtu pro právnické osoby

≥ 0,0 % p.a.

0,0 % p.a.

> 0,94 % p.a.

 

PRIBOR O/N – 0,940 p.b.

PRIBOR O/N - sazba PRIBOR na jeden den na mezibankovním trhu depozit zveřejněná Českou národní bankou pro příslušný den.

Banka Operátora trhu – Komerční banka, a.s.

 

5. Kontakty RM OTE

V případě dotazů a námětů neváhejte kontaktovat naše oddělení Financování a controlling - Řízení rizik:

Ing. Ondřej Houdek 234 686 403 OHoudek@ote-cr.cz
Bc. Martin Čermák 234 686 409 MCermak@ote-cr.cz
Ing. Ondřej Záviský 234 686 400 OZavisky@ote-cr.cz

 
6. Dokumenty ke stažení