Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Souhrný přehled transakci

Položka Elektřina pouze z OZE Elektřina z OZE a KVET Elektřina z neobnovitelných zdrojů a KVET Celkem
Počet vydaných ZP 281 973 7 567 118 289 658
Počet převedených ZP během vnitrostátních převodů 261 560 7 665 0 269 225
Počet převedených ZP během příchozích mezinárodních převodů 7 341 0 0 7 341
Počet převedených ZP během odchozích mezinárodních převodů 71 287 2 138 0 73 425
Počet uplatněných ZP 5 815 2 000 0 7 815
Počet vyřazených ZP na vyžádání 0 0 0 0
Počet vyřazených ZP po uplynutí platnosti 8 438 1 075 0 9 513