Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Souhrný přehled transakci

Položka Elektřina Biometan Teplo Vodík Celkem
Počet vydaných ZP 1 294 217 0 0 0 1 294 217
Počet převedených ZP během vnitrostátních převodů 1 209 078 0 0 0 1 209 078
Počet převedených ZP během příchozích mezinárodních převodů 1 134 249 0 0 0 1 134 249
Počet převedených ZP během odchozích mezinárodních převodů 693 829 0 0 0 693 829
Počet uplatněných ZP 2 462 980 0 0 0 2 462 980
Počet vyřazených ZP na vyžádání 0 0 0 0 0
Počet vyřazených ZP po uplynutí platnosti 57 926 0 0 0 57 926