Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Souhrný přehled transakci

Položka Elektřina pouze z OZE Elektřina z OZE a KVET Elektřina z neobnovitelných zdrojů a KVET Celkem
Počet vydaných ZP 854 068 37 310 0 891 378
Počet převedených ZP během vnitrostátních převodů 728 994 50 013 0 779 007
Počet převedených ZP během příchozích mezinárodních převodů 457 014 12 325 0 469 339
Počet převedených ZP během odchozích mezinárodních převodů 562 172 20 096 0 582 268
Počet uplatněných ZP 727 449 67 111 0 794 560
Počet vyřazených ZP na vyžádání 0 0 0 0
Počet vyřazených ZP po uplynutí platnosti 7 203 827 0 8 030