Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Základní informace k zárukám původu

Kontakty

Odbor Správa záruk původu a čistá mobilita

V případě nedostupnosti na uvedených číslech vám v průběhu dne zavoláme zpět nebo nás prosím kontaktujte e-mailem.

zaruka@ote-cr.cz

+420 234 686 363

+420 234 686 364

Podle § 44, § 45 a § 45a zákona č. 165/2012 Sb. (o podporovaných zdrojích energie) a podle vyhlášky č. 328/2022 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu (o zárukách původu energie) vydává operátor trhu záruky původu energie, a to na základě žádosti výrobce energie.

Z tohoto důvodu provozuje operátor trhu Evidenci záruk původu (EZP). Jedná se o informační systém, ve kterém je záruka původu po celou dobu svého životního cyklu (tj. od jejího vydání až po její uplatnění) evidována na účtech svého držitele.

Záruku původu lze vydat na elektřinu, biometan, vodík nebo teplo.

Záruka původu elektřiny se vydává na množství elektřiny, které bylo výrobcem elektřiny vyrobeno v České republice a dodáno do přenosové nebo distribuční soustavy České republiky za období jednoho kalendářního měsíce.

Záruka původu biometanu se vydává na množství biometanu, které bylo výrobcem biometanu vyrobeno v České republice a dodáno do přepravní nebo distribuční soustavy České republiky za období jednoho kalendářního měsíce.

Záruka původu tepla se vydává na množství tepla, které bylo výrobcem tepla nebo výrobcem tepla z jaderného zařízení vyrobeno v České republice a dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií nebo dodané zákazníkovi přímo z výrobny tepelné energie za období jednoho kalendářního měsíce.

Záruka původu vodíku se vydává na množství vodíku, které bylo výrobcem vodíku vyrobeno v České republice a dodáno do přepravní nebo distribuční soustavy České republiky nebo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky za období jednoho kalendářního měsíce.

Operátor trhu vydá záruku původu na základě výrobcem předaných naměřených nebo vypočtených hodnot o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla podle prováděcího právního předpisu.

 

Záruky původu (ZP) se vydávají:

  • na množství energie vyrobené a dodané do soustavy (1 ZP = 1MWh dodané elektřiny, biometanu, tepla nebo vodíku);
  • nejméně v hodnotě 1 MWh a to za období výroby jednoho celého kalendářního měsíce;
  • s platností 1 rok od koncového data výroby energie, na kterou je vydána. Po uplynutí této lhůty dojde v systému EZP k jejímu automatickému zrušení.

Záruky původu lze převádět mezi jednotlivými účty v rámci České republiky nebo v rámci členských států asociace vydavatelských subjetků AIB.

Záruka původu existuje pouze elektronicky, a to v podobě sériového čísla, jehož tvorba podléhá stanoveným pravidlům. Jakmile dojde k jejímu uplatnění vůči koncovému spotřebiteli, lze vygenerovat PDF dokument "Prohlášení o uplatněných zárukách původu" s elektronickou pečetí OTE. Jiná „papírová“ podoba záruk původu neexistuje.

Ceny účtované operátorem trhu vztahující se k EZP pro rok 2023 jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 9/2022 ze dne 29. září 2022 a jsou k nalezení zde.

Pro rok 2024 jsou dané ceny stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 2/2023 ze dne 27. září 2023, které naleznete zde.

Toto cenové rozhodnutí se mění Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 9/2023 ze dne 28. prosince 2023, ke stažení zde.

 

Pokud jsou paliva z biomasy použita pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepla ve výrobnách s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 20 MW v případě pevných paliv z biomasy a s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 2 MW v případě plynných paliv z biomasy, pak podmínkou pro vydání záruky původu je splnění kritérií udržitelnosti podle prováděcího právního předpisu.

Podmínkou pro vydání záruky původu biometanu je splnění kritérií udržitelnosti podle prováděcího právního předpisu. Záruka původu biometanu se vydává zvlášť na pokročilý biometan a na ostatní biometan.

 

Association of Issuing Bodies (AIB)

Systém Evidence záruk původu (EZP) je od 21.12.2016 propojen s mezinárodním systémem AIB Hub asociace vydavatelských subjektů AIB. Toto napojení umožňuje držitelům účtů v EZP mezinárodní transakce (import a export) se zárukami původu s ostatními státy, které jsou členy této asociace.

 

Důležité dokumenty

Dokumentace Soubory ke stažení
Uživatelský manuál EZP stručný (vhodný pro výrobce energie) Uživatelský manuál EZP stručný.pdf
Uživatelský manuál EZP detailní (vhodný pro dodavatele, obchodníky) Uživatelský manuál EZP detailní.pdf
Pravidla používání EZP Pravidla používání EZP.pdf
Doménový protokol České republiky Doménový protokol pro ZP.pdf
Žádost o přístup do EZP Nastavení přístupu EZP.pdf