Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/kratkodobe-trhy.jpg

All NEMO Cooperation

All_NEMO_Cooperation.png

Společnost OTE, a.s., byla dne 7. 10. 2015 ustanovena Energetickým regulačním úřadem nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operator - NEMO), který bude zajišťovat jednotné propojení denních nebo vnitrodenních trhů. Na základě Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM) prokázala společnost OTE, a.s., že splnila potřebná kritéria a požadavky dle čl. 6 tohoto Nařízení.

Spolu s ostatními evropskými burzami, které byly určeny jako NEMO, spolupracuje OTE, a.s., na plnění povinností nadále rozvíjet a provozovat Evropský propojený denní a vnitrodenní trh s elektřinou, a to zejména v rámci organizace všech NEMO zřízené k implementaci požadavků plynoucích z Nařízení CACM – tzv. výboru NEMO Committtee.

Více informací ve zveřejněné zprávě (dostupné pouze v anglickém jazyce)

 

19.2.2018 Schválení metodik dle Nařízení CACM

Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 19. února 2018 v souladu s Nařízením CACM schválil následující metodiky:


Metodiky byly připraveny a schváleny výborem NEMO Committee a ve spolupráci s příslušnými TSO, a to na základě požadavků na změnu, které NEMO obdrželi v srpnu tohoto roku od všech národních regulačních orgánů.
Návrh algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně souboru požadavků na vypracování byl předán všemi národními regulátory Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

 

23.11.2017 Rozhodnutí o návrhu všech nominovaných operátorů trhu (NEMO) ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen pro jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů agenturou ACER

Dne 14. listopadu 2017 rozhodla Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) o návrhu všech NEMO ohledně harmonizovaných maximálních a minimálních zúčtovacích cen, které mají být použity ve všech nabídkových zónách, které se účastní jednotného denního a vnitrodenního propojování trhů (Maximální a minimální ceny), v souladu s čl. 41 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 Nařízení Komise č. 1222/2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (dále také „Nařízení CACM“) a dále o procesu jejich automatické úpravy v případě relevantní situace na trhu.

Tyto Maximální a minimální ceny mají být implementovány bezprostředně poté, co bude
v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení CACM zavedena funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů (MCO function).

Rozhodnutí agentury ACER jsou dostupné pouze v anglickém jazyce na webové stránce agentury ACER včetně příslušných příloh.

 

14.11.2017 Předložení návrhu změněných podmínek nebo metodik dle Nařízení CACM ke schválení

 V pondělí 13. listopadu 2017 předložili NEMO v souladu s požadavky Nařízení CACM zrevidované návrhy následujících podmínek nebo metodik:

  • Návrh produktů, které mohou NEMO zahrnout do jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů,
  • Návrh algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně souboru požadavků na vypracování,
  • Návrh metodiky náhradních postupů.

 

26.6.2017 Schválení MCO Plánu

Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 26. června 2017 schválil plán na společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů - tzv. MCO plán. Tímto krokem byl dosažen významný milník k vytvoření jednotného trhu s elektřinou.

MCO Plán stanoví pravidla pro řízení a spolupráci mezi jednotlivými Nominovanými organizátory trhu s elektřinou (NEMO), definuje vztah s třetími stranami a dále také popisuje přechod stávajících iniciativ propojených denních a vnitrodenních trhů na jednotný propojený denní a vnitrodenní trh.

Schválená verze MCO Plánu (dostupné pouze v anglickém jazyce): MCO Plan.pdf

Vypracování MCO Plánu a jeho předložení národním regulačním úřadům je naplněním požadavků nařízení CACM (nařízení Komise EU 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení).

Tisková zpráva NEMO Committee.pdf (dostupná pouze v anglickém jazyce)

Tisková zpráva OTE

 

14.2.2017 Předložení konečných návrhů podmínek a metodik

V souladu s článkem 9 Nařízení Komise CACM, předložili dne 14. února 2017 nominovaní organizátoři trhu s elektřinou národním regulačním autoritám konečné návrhy podmínek a metodik, které byly připraveny ve spolupráci s příslušnými provozovateli přenosových soustav.

 

9.6.2016 Založení NEMO Committee; Předložení MCO plánu

Dne 14. dubna 2016 předložil výbor Nemo Committee, zastupující všech 19 NEMO z celé Evropy, národním regulátorům a agentuře ACER plán, který stanovuje postup, jak společně nastavit a vykonávat funkce Market Coupling Operátora (MCO Plán). MCO Plán stanoví pravidla pro řízení a spolupráci mezi jednotlivými NEMO a definuje vztah s třetími stranami. MCO Plán také popisuje přechod stávajících iniciativ propojených denních a vnitrodenních trhů na jednotný propojený denní a vnitrodenní trh, který představuje milník evropského cílového modelu na elektřinu.