Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/kratkodobe-trhy.jpg

PCR - Price Coupling of Regions

PCR.jpg

Price Coupling of Regions (PCR) je projekt evropských energetických burz, které vyvíjí řešení pro propojení trhů na základě cenového market coupling, které bude využito pro výpočet spotových cen elektřiny v Evropě při respektování kapacity přeshraničních omezení na denní bázi. Toto je zásadní předpoklad pro dosažení cíle Evropské unie vytvořit harmonizovaný a jednotný evropský trh s elektřinou s očekávaným zvýšením likvidity, efektivity a společenského přínosu. Projekt PCR je otevřen i ostatním evropským energetickým burzám, které mají zájem se připojit.

Co je PCR:

PCR řešení je založeno na třech základních principech: použití jednotného algoritmu, spolehlivý provoz a individuální zodpovědnost energetických burz.

1. Jednotný algoritmus umožní stanovení spravedlivých a transparentních cen elektřiny na denním trhu v celé Evropě a sald jednotlivých pozic. Algoritmus je vyvíjen s ohledem na specifika jednotlivých evropských trhů s elektřinou. Důsledkem bude optimalizace celkového společenského přínosu a zvýšení transparentnosti.
2. PCR proces je založen na decentralizovaném sdílení dat prostřednictvím spolehlivého systému.
3. Komponenty PCR Matcher a Broker umožňují výměnu anonymních nabídek a přeshraničních omezení mezi burzami tak, aby bylo možné vypočítat ceny jednotlivých oblastí, jakož i ostatní referenční ceny a sald mezi jednotlivými oblastmi pro všechny zúčastněné země.

Historie

Projekt je v současné době spravován sedmi energetickými burzami: EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE and TGE; pokrývající trhy s elektřinou v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Holandsku, Norsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii.

Iniciativa začala již v roce 2009 a v červnu 2012 jednotliví účastníci podepsali Smlouvu o spolupráci PCR a Smlouvu o spoluvlastnictví PCR.

PCR prezentace.pdf (282 KB) pouze v anglickém jazyce

Jedním ze základních elementů projektu PCR je vývoj jednotného algoritmu cenového couplingu, který nese název EUPHEMIA (akronym pro Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm). Tento algoritmus je používán pro výpočet sesouhlaseného množství a ceny elektrické energie napříč Evropou, s očekávanou maximalizací společenského přínosu a zvýšením transparentnosti při výpočtu cen a toků a z toho vyplývajících sald.

EUPHEMIA Public Description.pdf (2,20 MB) pouze v anglickém jazyce
EUPHEMIA Public Presentation.pdf (989 KB) pouze v anglickém jazyce
EUPHEMIA 10.2 Release Note.pdf (331 KB) pouze v anglickém jazyce

Energetické burzy iniciativy Price Coupling of Regions (PCR) uspořádaly dne 11. ledna 2016 v Bruselu PCR Euphemia Forum pro stakeholdery projektu. Hlavními diskutovanými tématy bylo současné pojetí algorithmu Euphemia a možnosti a návrhy pro jeho rozvoj v krátkodobém i střednědobém horizontu.

Více informací naleznete v následujících prezentacích:

PCR Stakeholder Forum.pdf (1,80 MB) pouze v anglickém jazyce
Non-uniform pricing and thermal orders for the day-ahead Market.pdf (1,15 MB) pouze v anglickém jazyce