Pro registrované účastníky: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - plyn k připomínkování

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD a WSDL šablony plyn k připomínkování do 6.11.2018
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML k připomínkování do 6.11.2018
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML k připomínkám.docx
Specifikace XML (šablony XSD) k připomínkování do 6.11.2018 D1.4.2G šablony XSD k připomínkám

Připomínky je možné zaslat do 6. listopadu 2018 na adresu jnecesany@ote-cr.cz.