Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - plyn k připomínkování

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD k připomínkování do 13.5.2020
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML k připomínkování do 13.5.2020
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML k připomínkám.docx
Specifikace XML (šablony XSD) k připomínkování do 13.5.2020 D1.4.2G šablony XSD k připomínkám

Připomínky je možné zaslat do 13. května 2020 na adresu jnecesany@ote-cr.cz.

 

 

Přehled změn v dokumentu D1.4.2G formáty XML k připomínkování revize V 1.63
POPIS

Definice CDSGASPOF – byl změněn atribut corReason elementu attributes.

Původní technická definice:
integer

Nová technická definice:
string(2)

Původní enumerace:
1 - Oprava na základě chyby zjištěné provozovatelem distribuční soustavy
2 - Oprava na základě reklamace

Nové enumerace:
01 - Oprava na základě chyby zjištěné provozovatelem distribuční soustavy
02 - Oprava na základě reklamace