Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Úsporný tarif

Informace k úspornému tarifu – příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo dle Nařízení vlády č. 262/2022 a 263/2022*:

* Nařízení č. 263/2022 bylo Nařízením č. 299/2022 zrušeno.

SOUBORY KE STAŽENÍ  
1) Pokyny pro provozovatele distribučních soustav v elektroenergetice pro předávání údajů podle § 4 odst. 1 Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. Návod na doplnění dat od PDS dle Nařízení vlády elektřina
2) Základní informace k technickému zpracování podkladů pro příspěvek na úhradu nákladů za energie a procesu předávání informací mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou podle § 4 odst. 2 Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. Návod na přístup k výsledkům výpočtu pro obchodníka
3) Postup uplatnění reklamace na Úsporný tarif v elektroenergetice dle Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. obchodníkem Postup uplatnění reklamace na Úsporný tarif
4) Import zpětné vazby od dodavatele elektřiny o zohlednění příspěvku na úhradu nákladů za energie podle §3 Nařízení vlády č.262/2022 Sb. – pokyny pro dodavatele Import zpětné vazby za dodavatele