Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Kompenzace cen elektřiny a plynu

 

Často kladené otázky  SOUBORY KE STAŽENÍ
Odpovědi na dotazy týkající se zastropování cen a podávání žádostí o kompenzace cen na dodávku prostřednictvím CS OTE

K zobrazení zde 

(aktualizováno dne 21.04.2023)

Žádost výrobce elektřiny/plynu o rozšíření přístupových práv v CS OTE pro účely Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. a Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

SOUBORY KE STAŽENÍ 
Žádost výrobce elektřiny/plynu o rozšíření přístupových práv v CS OTE pro účely Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. a Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. ke stažení zde
Kompenzace poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené období – roční vypořádání  SOUBORY KE STAŽENÍ
Manuál pro podání žádosti o kompenzace cen dodávky za stanovené období (roční vypořádání) dle Nařízení vlády č. 5/2023 Sb

K zobrazení zde

(aktualizováno dne 19.06.2024)

Popis CSV souborů podle přílohy č. 8a a 10 Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

 Ke stažení zde

CSV soubory podle přílohy č. 8a a 10 Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

 Ke stažení zde
Prezentace ERÚ z webináře ze dne 12.3.2024 K zobrazení zde
Informace ERÚ k poskytování auditních zpráv K zobrazení zde
Informace KAČR k ověřování údajů v žádosti o kompenzaci (audit) K zobrazení zde
Kompenzace poskytované na dodávku elektřiny/plynu na ztráty v distribuční soustavě za stanovené ceny SOUBORY KE STAŽENÍ 
Manuál k žádostem obchodníků o kompenzace poskytované na dodávku elektřiny/plynu na ztráty v distribučních soustavách

k zobrazení zde

(Aktualizováno 07.09.2023)

Upozornění na dodržování správného postupu vyplnění žádosti o kompenzace na ztráty v distribuční soustavě dle Nařízení vlády č. 463/2022 Sb.

ke stažení zde

(na žádost ERÚ zveřejněno dne 14.9.2023)

Kompenzace poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

SOUBORY KE STAŽENÍ 
Stanovisko Ministerstva financí k Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných za dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny z pohledu zákona o DPH Ke stažení zde

Popis CSV souborů podle přílohy č. 8 a 9 Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(aktualizováno dne 23.06.2023 12:00)

Ke stažení zde
Nejčastější chyby při práci s csv soubory Ke stažení zde
Nejčastější chyby při práci s csv soubory – doplnění 1

Ke stažení zde

na žádost ERÚ zveřejněno dne 20.12.2023

Stanovení jednotkového základu pro výpočet kompenzace u smlouvy typu B – informace ERÚ  Ke zobrazení zde
CSV soubory podle přílohy č. 8 a 9 Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. (aktualizováno dne 30.03.2023 10:00) Ke stažení zde

Manuál k žádostem o kompenzace poskytované na dodávku elektřiny a plynu dle Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

Video manuál je k dispozici zde.

Ke stažení zde (čistopis)

Ke stažení zde (revize)

METODIKA ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ŽÁDOST O KOMPENZACI (podkladový dokument od ERÚ prezentovaný na webináři dne 5.4.2023) Ke stažení zde

 Úpravy systému CS OTE

Elektřina: Úpravy v CS OTE v souvislosti na Nařízením vlády číslo 298/2022 s účinností od 1.1.2023 (trakce a MSMAX) Úpravy CS OTE s platností 1.1.2023 – el. trakce a MSMAX
Plyn: Úpravy v CS OTE v souvislosti na Nařízením vlády číslo 298/2022 s účinností od 1.1.2023 (MSMAX)

Úpravy v CS OTE v souvislosti s Nařízením vlády č. 298/2022 Sb. s platností od 1.1.2023

Mimořádné zálohy na kompenzace cen elektřiny/plynu SOUBORY KE STAŽENÍ 
Video návod k nastavení oprávnění pro mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci

k zobrazení zde

Manuál k žádostem obchodníků a výrobců o mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci

ke stažení zde

Video návod k podání žádosti o mimořádnou zálohu na měsíční kompenzaci

k zobrazení zde