Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
08.06.2021 14:00:00

Aktuální verze manuálu formátů zpráv XML, XSD a WSDL šablon pro elektřinu platné od 16.06.2021

V části webu Dokumentace elektřina zveřejňujeme aktuální verzi manuálu formátů zpráv XML, XSD a WSDL šablony pro elektřinu platné od 16.6.2021.

Přímý odkaz na manuály pro elektřinu:

 

Provedené změny:

Definice RESPONSE - rozšíření enumerace povolených hodnot rootovského elementu atributu message-code o hodnoty:

955 - (UMM_01a) Zpoždění zveřejnění výsledků DT
956 - (UMM_02) Riziko částečného rozpojení (Partial Decoupling) na jedné nebo vice hranicích
957 - (UMM_03) Rozpojení jednoho nebo více přeshraničních profilů
958 - Úplné rozpojení trhů (předčasný decoupling) – detailní info
959 - Rozpojení CZ oblasti – detailní info
960 - Úplné rozpojení trhů – detailní info
974 - (ExC_03a) Možnost částečného rozpojené trhů
975 - (ExC_04a) Částečné rozpojení trhů – možnost opětovného zadávání nabídek
976 - (ExC_05a) Částečné rozpojení trhů – předčasný partial decoupling
977 - (ExC_06) Zpoždění zveřejnění výsledků DT - maximální cena detekovaná v Litvě, Finsku  nebo Švédsku