Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
15.06.2021 20:00:00

Spuštění projektu Interim Coupling dne 17. června 2021 potvrzeno

SDAC.png

Další krok směrem k integrovanému evropskému trhu s elektřinou.


Na základě úspěšně dovršené spolupráce účastníků projektu a technické připravenosti je zahájení projektu Interim Coupling potvrzeno na 17. červen 2021 (první den dodávky 18. června 2021).
Cílem projektu je propojit hranice regionu 4M MC (propojení česko-slovensko-maďarsko-rumunského denního trhu) s celoevropským multiregionálním projektem (MRC) zavedením implicitního přidělování přeshraničních kapacit na základě metody NTC na šesti nových hranicích: PD-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT. Úspěšné dokončení projektu je dalším milníkem na cestě k jednotnému dennímu trhu s elektřinou v rámci celé Evropy.


O SDAC
Propojováním trhů s elektřinou z různých regionů Evropy pomocí jednotného algoritmu a zohledňováním omezení na přeshraničních spojeních přiděluje SDAC omezenou přeshraniční přenosovou kapacitu tím nejefektivnějším způsobem a maximalizuje tak celkový přínos.
Cílem propojení denních trhů je vytvoření jednotného denního trhu s elektřinou (SDAC) v rámci celé Evropy. Integrovaný denní trh zvýší efektivitu obchodování díky podpoře účinné hospodářské soutěže, navýšení likvidity a umožnění efektivnějšího využívání výrobních zdrojů v celé Evropě. Pro více informací o SDAC navštivte:

www.nemo-committee.eu/sdac
www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

 

Tisková zpráva ve formátu PDF zde