Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
09.06.2016 10:54:55

Výbor „Nemo Committee“ založený s cílem společného plnění povinností Nominovaných operátorů trhu s elektřinou (NEMOs) dle CACM: Předložení MCO plánu ke schválení národním regulátorům

9. červen 2016 Evropské burzy organizující krátkodobý trh s elektrickou energií, které byly určeny jako NEMOs, založily výbor NEMO Committee za účelem spolupráce na plnění povinností nadále rozvíjet a provozovat Evropský propojený denní a vnitrodenní trh s elektřinou tak, jak je požadováno Nařízením CACM (Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení).

Dne 14. dubna 2016 předložil výbor Nemo Committee, zastupující všech 19 NEMOs z celé Evropy, národním regulátorům a agentuře ACER plán, který stanovuje postup, jak společně nastavit a vykonávat funkce Market Coupling Operátora ( „MCO Plán“). MCO Plán stanoví pravidla pro řízení a spolupráci mezi jednotlivými NEMOs a definuje vztah s třetími stranami. MCO Plán také popisuje přechod stávajících iniciativ propojených denních a vnitrodenních trhů na jednotný propojený denní a vnitrodenní trh, který představuje milník evropského cílového modelu na elektřinu. V nadcházejících měsících budou národních regulátoři všech 26 zapojených zemí Evropské Unie (kromě Kypru a Malty, zemí, jejichž trhy nejsou v současné době propojeny kvůli geografické poloze) hodnotit předložený plán. Po schválení MCO Plánu národními regulátory, předpokládají NEMOs lhůtu maximálně 12 měsíců pro jeho implementaci.

Celá tisková zpráva je dostupná v anglickém jazyce: Tisková zpráva.pdf (1,10 MB)