Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
18.03.2021 10:00:00

Aktualizace harmonogramu projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)

Companies logo.png

Vídeň, Berlín, Varšava, Praha, Budapešť, Bukurešť, Bratislava

  1. března 2021

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operators, “NEMOs”) a provozovatelé přenosových soustav (Transmission System Operators, “TSOs”) z Rakouska, Německa, Polska a zemí propojeného trhu regionu 4M (4M Market Coupling “4M MC”), jmenovitě z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska, informují zúčastněné strany o aktualizaci časového harmonogramu projektu propojení denních trhů DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling).

Účastníci projektu úspěšně dokončili první fázi společného testování na regionální úrovni (FIT – Full Integration test) na konci února 2021. Následující fáze testování (Simulation Integration Testing – SIT), jejímž předmětem jsou zejména testy regionálních provozních postupů, proběhne v druhé polovině března 2021. Regionální testy budou dokončeny na začátku května 2021. Dále bude následovat testování jednotlivých provozních postupů (tzv. End-to-End testy) a IT systémů v celoevropském kontextu společně s celým regionem SDAC (jednotné propojení denních trhů EU). Testování s účastníky trhu (Member Tests) by mělo podle harmonogramu proběhnout v druhé polovině května 2021. Po potvrzení technické a právní připravenosti celého projektu je spuštění projektu (tzv. Go live) plánováno na 10. 6. 2021.

S cílem seznámit účastníky trhu s podrobnými informace nejen o tomto testování, ale i o očekávaných změnách v provozních postupech na propojeném celoevropském denním trhu s elektřinou bude dne 21. 4. 2021 organizován webový seminář. Informaci o datu tohoto semináře naleznete také v příloze.


*******

Cílem projektu “DE-AT-PL-4M MC”, označovaného také jako projekt “Interim Coupling”, je propojení hranic regionu 4M MC s celoevropským multiregionálním projektem (Multi Regional Coupling, MRC) zavedením implicitního přidělování kapacity na základě NTC na šesti evropských hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Úspěšným dokončením projektu a spojením 4M MC a MRC regionu se zahájí trvalé propojení trhů v SDAC regionu, které vytvoří jednotný denní trh s elektřinou v rámci celé Evropy.

Informace k webináři naleznete ZDE a tiskovou zprávu ZDE ve formátu PDF.