Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
29.05.2019 09:50:06

Aktualizované Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 28) a pro plynárenství (Revize 16)

Na webu OTE byly zveřejněny aktualizované Obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku (Revize 28 – březen 2019) a Obchodní podmínky OTE, a.s., pro plynárenství (Revize 16 – březen 2019), které schválil Energetický regulační úřad dne 13. května 2019 a nabývají účinnosti dne 29. května 2019.

Přímý odkaz na soubory ke stažení: