Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
03.03.2020 16:13:00

Aktuální informace k projektu Core Flow-Based Market Coupling

Účastníci projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) tímto informují o úspěšném zahájení fáze interního testování provozovateli přenosových soustav v rámci tzv. Internal Parallel Run (interní paralelní běh). Po úspěšně provedených testech bude následovat testování s účastníky trhu v rámci tzv. External Parallel Run (externí paralelní běh), tj. testování nového přístupu k alokaci přeshraničních kapacit souběžně se stávajícím přístupem. Zahájení testování s účastníky je plánováno na Q4 2020. Zahájení provozu Core FB MC je v současné době plánováno od Q2 do Q3 2021.

Účastníci trhu, kteří by rádi blíže sledovali vývoj projektu, jsou zváni k účasti v tzv. Core Consultative Group (CCG). Do této skupiny je možné se zapojit zasláním e-mailu na CoreCG@magnus.nl. Přihlášení budou pravidelně dostávat informace a pozvánky na telekonference a schůzky. Účastníci projektu také připravují webovou stránku otázek a odpovědí (Q&A) v sekci Core FB MC na webových stránkách JAO (www.jao.eu), o jejímž spuštění budou účastníci trhu informováni.

Podrobné informace o naleznete v přiložené oficiální zprávě.pdf (dostupná pouze v anglickém jazyce).