Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
11.09.2020 10:00:00

Aktuální stav projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)

Vídeň, Berlín, Varšava, Praha, Budapešť, Bukurešť, Bratislava

  1. září 2020

Nominovaní operátoři trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operators, 'NEMOs') a provozovatelé přenosových soustav (Transmission System Operators, 'TSOs') z Rakouska, Německa, Polska a zemí regionu propojeného trhu 4M (4M Market Coupling, '4M MC'), jmenovitě z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska, informují účastníky trhu o aktuálním stavu projektu 'DE-AT-PL-4M MC'.

Projekt 'DE-AT-PL-4M MC', označovaný také jako projekt 'Interim Coupling', vstoupil do fáze implementace na konci roku 2019 s předpokládaným datem uvedení do provozu v září 2020. Cílem projektu je propojit hranice regionu 4M MC s celoevropským multiregionálním projektem (Multi Regional Coupling, 'MRC') zavedením implicitního přidělování kapacity na základě NTC na šesti evropských hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT , HU-AT).

V 1. čtvrtletí tohoto roku někteří účastníci projektu identifikovali překážky při implementaci kvůli vzájemné závislosti jednotlivých paralelně probíhajících evropských projektů. Následkem je zpoždění implementace projektu Interim Coupling oproti původně plánovanému termínu uvedení do provozu v září 2020. Národní regulační orgány požádaly Evropskou komisi, aby poskytla pokyny k dalšímu postupu projektu. Odpověď je očekávána v nadcházejících týdnech. Účastníci trhu budou o dalších krocích informováni co nejdříve.

picture.png